Điều chỉnh giảm diện tích sân bay Long Thành gần một nửa

Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, ngày 16-3, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh, thông báo ý kiến của Bộ GTVT về điều chỉnh quy mô của sân bay Long Thành từ 5.000 héc ta xuống còn 2.750 héc ta.
Với diện tích được điều chỉnh xuống còn 2.750 héc ta thì chỉ cần xây một khu tái định cư
Với diện tích được điều chỉnh xuống còn 2.750 héc ta thì chỉ cần xây một khu tái định cư

Đây là khoảng diện tích cần thiết cho các hạng mục thiết yếu của sân bay Long Thành, phần còn lại là các hạng mục công trình phục vụ quốc phòng và ngành công nghiệp hàng không nên không đưa vào dự án với mục đích tính đúng chi phí của dự án trong tình hình mức nợ công cao như hiện nay.

Với việc điều chỉnh diện tích của dự án, tỉnh Đồng Nai đã lập hai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với phương án 1, diện tích 5.000 héc ta thì tổng mức đầu tư là 18,7 tỉ đô la Mỹ, trong đó, giai đoạn 1 là 7,8 tỉ đô la (tương đương 164.589 tỉ đồng), giai đoạn 2 là 3,3 tỉ đô la và giai đoạn 3 là 7,6 tỉ đô la. Với diện tích 5.000 héc ta, kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư là 13.104 tỉ đồng.

Về tái định cư, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành quy hoạch hai khu tái định cư gồm: Lộc An - Bình Sơn (282,35 héc ta) và Bình Sơn (282,3 héc ta).  Tổng mức đầu tư hai khu tái định cư là 5.390 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương.

Phương án 2, dự án sân bay Long Thành với diện tích 2.750 héc ta cần tổng mức đầu tư các giai đoạn khoảng 15,8 tỉ đô la, trong đó giai đoạn 1 là 5,2 tỉ đô la (tương đương khoảng 109.970 tỷ đồng). Trong đó, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư là  8.557 tỉ đồng.

Về tái định cư với quy mô điều chỉnh còn 2.750 héc ta theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải thì chỉ cần xây dựng một khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (282,35 héc ta) sẽ đáp ứng đủ yêu cầu tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng trong diện tích 2.750 héc ta. Tổng mức đầu tư khu tái định cư này là 2.695 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương.

Để giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ bố trí việc làm cho người dân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ phê duyệt đến năm 2015 và định hướng năm 2020 thì sẽ có 35 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.012 héc ta. Đến nay, đã đầu tư xây dựng hạ tầng được 31/35 khu công nghiệp. Sau khi xây dựng hạ tầng 4 khu công nghiệp còn lại với diện tích đất cho thuê 564,5 héc ta, dự kiến giải quyết việc làm cho thêm 61.530 lao động.

Bên cạnh đó, khi xây dựng sân bay Long Thành sẽ cần 20.000 lao động để thi công với tỷ lệ lao động phổ thông khoảng 75%. Theo đánh giá của tỉnh Đồng Nai, với nhu cầu lao động như trên, tỉnh sẽ đảm bảo giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án sân bay Long Thành.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai, cho biết tỉnh đã cơ bản hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án khu tái định cư. Sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư sân bay Long Thành, tỉnh sẽ đề nghị cho phép tách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thành tiểu dự án và giao cho tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư thực hiện.

Dự kiến, việc xây dựng khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất sẽ được hoàn thành trong tháng 6 để trình Chính phủ phê duyệt.

Theo TBKTSG