ĐHĐCĐ Vingroup: Kế hoạch 80.000 tỷ đồng doanh thu, 3.000 tỷ đồng LNST trong năm 2017

VietTimes -- Sáng nay (26/04/2017), tại Hà Nội, CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tập đoàn Vingroup
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tập đoàn Vingroup

10h59:

Đại hội Nghị quyết ĐHĐCĐ. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc. Đại hội thành công tốt đẹp.

10h53:

Ông Lê Khắc Hiệp đại diện Chủ tọa đoàn lên đọc Biên Bản Đại hội.

10h40:

Đại diện ban kiểm phiếu lên đọc kết quả kiểm phiếu.

Theo kết quả công bố, tất cả các tờ trình và nội dung xin ý kiến cổ đông đều được thông qua
với kết quả biểu quyết gần như tuyệt đối (từ 96% - 100%).

Như vậy, về nội dung nhân sự, đại hội đã nhất trí tán thành bổ sung ông Nguyễn Việt Quang vào HĐQT.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới của Vingroup sẽ gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Thế Anh, ông Đinh Ngọc Lân, và Đỗ Thị Hồng Vân.

Các thành viên Ban Kiểm soát cũng đã tiến hành họp kín bên lề đại hội, nhất trí cử ông Nguyễn Thế Anh làm Trưởng ban Kiểm soát.

10h28:

Cổ đông: Các dự án bất động sản của Vingroup có xây quá dầy đặc. Ban lãnh đạo có nghĩ nên giảm mật độ xây dựng để nâng cao chất lượng, giảm ách tắc giao thống và thu hút khách hàng?

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng:

Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Hiện nay các dự án bất động sản của Vingroup nếu so với mật độ xây dựng đều ở mức rất thấp.

Thực tế, các dự án trong trung tâm như Times City hay Royal City mật độ xây dựng là khoảng 40%, trong khi hầu hết các dự án ở khu trung tâm khác đều có mật độ 60 - 70%. Dự án của Vingroup rõ ràng là mật độ xây dựng thấp hơn nhiều. Như nơi chúng ta đang ngồi đây (Vinhomes Riverside), mật độ xây dựng chỉ là 18%, cảnh quan ao hồ rất nhiều.

Còn nói về ách tắc giao thông, tôi cho rằng gốc ở đâu phải xử lý vấn đề ở đó. Bài toán giao thông phải giải quyết một cách tổng thể, từ câu chuyện đất cho giao thông, điều phối giao thông, câu chuyện thành phố vệ tinh, các trục chính đường bao...

Hiện nay cư dân Vinhomes khoảng 70.000-80.000 người trên tất cả các dự án cả nước, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong hàng chục triệu người tham gia mạng lưới giao thông đô thị.

Đặc biệt câu chuyện đất chật người đông, tôi cho rằng nếu để hệ số sử dụng đất thấp là một sai lầm. Quan điểm của tôi là phải xây nhà cao tầng và giải quyết tổng thể giao thông.

Tôi đi công tác ở nước ngoài, như Tokyo hay New York. Nhà cao tầng san sát, thậm chí như khách sạn tôi ở, hai tòa nhà chọc trời chỉ cách nhau sải tay. Nhưng họ không tắc đường. Họ quy hoạch và có hạ tầng giao thông, hệ thống giao thông công cộng rất tốt. 

10h22:

Cổ đông đặt câu hỏi về định hướng phát triển lĩnh vực thương mại điện tử của Vingroup như thế nào?

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng:

Về lĩnh vực thương mại điện tử chúng tôi từng có kế hoạch phát triển rất nhanh. Nhưng các đối thủ khác trên thị trường lại đi theo hướng cạnh tranh về giá. Nên chúng tôi quyết định không đi theo con đường đó.

Tuy phương thức mới này (thương mại điện tử - PV) sẽ thay thế các phương thức truyền thống khác, nhưng nó chưa phải trước mắt. Đó là câu chuyện của tương lai!

Hiện tại chúng tôi phải lựa chọn cách phát triển một cách chặt chẽ và bền vững, thay phương án từ phát triển nhanh mạnh mẽ thành an toàn.

Trước mắt, thương mại điện tử sẽ hỗ trợ hệ thống offline phát triển, phần lớn các khách thuê của Vinhomes Retail, các Vinmart, Vinmart+, Vinpro,...

10h10:

Cập nhật về cổ đông dự họp tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 193 cổ đông đại diện cho 2.489,8 triệu cổ phần, chiếm 94,37% cổ phần có quyền biểu quyết.

10h09:

Cổ đông: Trong các năm tới, Vingroup có định hướng gì trong việc tiết giảm chi phí và quản trị?

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng:

Bước sang năm 2017, chúng tôi đã tiến hành cuộc cách mạng - một cách sâu rộng thực chất - về quản trị dựa trên 5 HÓA.

Các tháng đầu năm, chúng tôi đã đưa vào, thực hiện 3 HÓA, bao gồm: HẠT NHÂN HÓA - CHUẨN HÓA - ĐƠN GIẢN HÓA.

Hạt nhân hóa tức là lấy vai trò của cán bộ lãnh đạo và từng nhân viên trong hệ thống làm trọng, mỗi cán bộ nhân viên chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và hiệu quả của mình.

Chuẩn hóa mọi thứ từ quy trình, tiêu chuẩn, quyết định công việc, KPI.

Đơn giản hóa các việc để nâng cao hiệu quả.

Vừa rồi, chúng tôi lại bổ sung thêm một HÓA nữa. Đó là TỰ ĐỘNG HÓA - cái HÓA thứ tư. Tự động hóa, cách mạng về công nghệ và cách mạng về quản trị.

Cụm từ "cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0)" được nhắc tới rất nhiều trong thời gian qua. Một trong những đặc điểm nổi bật của nó là kinh tế chia sẻ - Mà Uber là một ví dụ rất rõ nét. Do đó chúng tôi bổ sung thêm cái hóa thứ 5: CHIA SẺ HÓA.

10h05

Cổ đông: Năm 2017 lại đặt mục tiêu doanh thu tăng nhưng sao lợi nhuận lại giảm?

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng:

Doanh thu tăng thì chúng ta nhìn thấy nét rồi. Thế còn lợi nhuận được bao nhiêu thì nó phải do thị trường.

Cái này (chỉ tiêu lợi nhuận - PV) thì trên cơ sở tính toán thực tế, đã xây dựng được kế hoạch như vậy. Đây là con số tính toán ngân sách nó ra được như vậy.

10h00: Đại hội bước vào phần Thảo luận

9h50:

Đại diện Ban Tổng Giám đốc lên đọc BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN NĂM 2016.

9h48:

Ông Lê Khắc Hiệp tiếp tục đọc Tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm soát về việc phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS

Theo đó, Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 09 thành viên HĐQT và 04 thành viên BKS

- Thù lao cho HĐQT là 8,5 tỷ đồng – tương đương 0,24% lợi nhuận sau thuế năm 2016;
- Thù lao cho BKS là 1,7 tỷ đồng – tương đương 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2016

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2017, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS (tương đương với mức đã trình của năm 2016):

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2017. 

9h47:

Ông Lê Khắc Hiệp thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.

Ngày 20/4/2017: HĐQT đã ban hành NGhị quyết số 10/2017/NQ-HĐQTvề việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với bà Mai Hương Nội và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang làm thành viên HĐQT thay thế.

9h45:

Bà Dương Mai Hoa đọc Tờ trình phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần.

9h44:

Ông Lê Khắc Hiệp lên đọc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.

Theo đó, Ban lãnh đạo Vingroup đề nghị trích 05 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ. Toàn bộ phần lợi nhuận còn lại được xin được dùng dùng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

9h34:

Ông Nguyễn Thế Anh đại diện Ban Kiểm soát lên đọc BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2016.

9h30:

Bà Dương Mai Hoa - Tổng Giám đốc đọc BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2016 VÀ  KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP.

Năm 2016, Tập đoàn Vingroup đã đạt mức doanh thu thuần là 57.614 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2015.

Trong các lĩnh vực kinh doanh năm 2016, mức tăng doanh thu ấn tượng nhất là từ lĩnh vực bán lẻ tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bán lẻ khác tăng 115% so với năm ngoái và đạt mức doanh thu 9.248 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Vingroup đạt 3.513 tỷ đồng. Kế hoạch trong năm 2017, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 80.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế khoảng 3.000 tỷ đồng.

Các lĩnh vực khác cũng đạt được mức doanh thu ấn tượng như: doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 37.296 tỷ đồng, tăng 76%; doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 3.322 tỷ đồng, tăng 25%; doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 4.257 tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 1.093 tỷ đồng, tăng 42%; và doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 713 tỷ đồng, tăng 39%.

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 của cổ đông Công ty mẹ là 2.440 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2016 là: 1.178 đồng.

Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 80.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 3.000 tỷ đồng.

9h20:

Ông Lê Khắc Hiệp đại diện Hội đồng quản trị lên đọc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 

Theo đó, Năm 2016, Tập đoàn Vingroup ghi nhận sự phát triển và mở rộng trên mọi lĩnh vực hoạt động, hướng đến sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”. 

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Tập đoàn và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Doanh thu thuần năm 2016 là 57.614 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.513 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 128% và 117% kế hoạch. Giá trị hợp đồng bán hàng bất động sản đạt 83.000 tỷ đồng với 15.000 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại và căn hộ khách sạn đã bán được trong năm.  

Về quy mô, tốc độ phát triển, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Vingroup đều có sự bứt phá mạnh mẽ, khẳng định được vị thế trên thị trường.

Ở lĩnh vực Bất động sản, Vinhomes liên tục đưa ra các sản phẩm ấn tượng trong tất cả các phân khúc thị trường và trên cả nước với các chính sách bán hàng sáng tạo và nhạy bén.

Bên cạnh đó, việc ra mắt thương hiệu bất động sản đại chúng VinCity hướng đến số đông người tiêu dùng với mức giá phù hợp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng - đồng bộ - tiện ích, đã đánh dấu sự tham gia của Vingroup trong lĩnh vực xây dựng nhà ở cho người có thu nhập trung bình, góp phần giải quyết bức xúc về nhu cầu nhà ở và giảm tải giao thông nội đô đáp ứng tốc độ đô thị hóa ngày càng cao ở Việt Nam. 

Trong năm 2016, Vincom Retail đưa vào vận hành 10 trung tâm thương mại (TTTM) mới, nâng tổng số lượng trên toàn quốc lên 32 TTTM, hiện diện trên 15 tỉnh thành, và đạt mốc 1 triệu m2 diện tích sàn xây dựng trong cả hệ thống. 

Về Du lịch và Vui chơi giải trí, năm 2016, Vinpearl đưa vào khai thác 2 khách sạn mới, nâng tổng số dự án đang hoạt động lên 9 khách sạn, với quy mô hơn 6.000 phòng trên cả nước. Cũng trong năm, Vinpearl ra mắt sản phẩm mới Vinpearl City Hotel – mô hình khách sạn tại trung tâm các tỉnh, thành phố lớn với đại diện đầu tiên là khách sạn Vinpearl Cần Thơ.  

Trong lĩnh vực Bán lẻ, sau chưa đầy 3 năm hoạt động, Vingroup nhanh chóng đạt được quy mô phủ sóng lớn nhất trên toàn quốc, với khoảng  1.000 điểm bán hàng và phục vụ hơn 56 triệu lượt khách. Với chiến lược khác biệt, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích – siêu thị mini của Tập đoàn đang dần trở thành những địa chỉ uy tín hàng đầu trong xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, hàng hóa đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. 

Dịch vụ hạ tầng xã hội năm 2016 không chỉ đánh dấu sự tăng trưởng quy mô, mà còn là năm Tập đoàn đầu tư quyết liệt về nhân lực, kỹ thuật, công nghệ và trang thiết bị cho hệ thống Y tế Vinmec, Giáo dục Vinschool và Nông nghiệp VinEco mang tiêu chuẩn quốc tế. Quyết định chuyển đổi hệ thống Vinmec và Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận, cam kết dành 100% lợi nhuận cho tái đầu tư là nỗ lực hướng tới mô hình quản lý tiên tiến và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

9h13:

Ông Lê Khắc Hiệp thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-VINGROUP về việc sửa đổi điều lệ công ty.

  • Theo tờ trình, Đại hội lần này sẽ xin ý kiến các cổ đông để sử đổi một số nội dung trong Điều 38 (từ 38.5 đến 38.8).
  • Nội dung sửa đổi liên quan đến việc sửa đổi quy định tại điều lệ hiện hành từ BỔ NHỆM BAN KIỂM SOÁT sang BẦU BAN KIỂM SOÁT

- Ông Lê Khắc Hiệp tiếp tục nêu Tờ trình số  02/2017/TTr-BKS-VINGROUP về việc Bầu Ban kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2017 - 2022.

  • Theo tờ trình, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới của Vingroup lần đầu tiên sẽ được BẦU bởi ĐHĐCĐ (trước đó là BỔ NHIỆM)
    Số lượng thành viên BKS được xác định là 3 người (trước đây là 4 người).
  • 3 ứng viên được đề cử và xin ý kiến ĐHĐCĐ là: ông Nguyễn Thế Anh, ông Đinh Ngọc Lân và bà Đỗ Thị Hồng Vân. Cả 3 nhân sự đề cử này, đều có tên và đã tham gia Ban kiểm soát khóa cũ.

9h10

Thông qua Ban Thư ký đại hội:

Ban tổ chức chủ động đề cử hai người, đến từ ban pháp chế tập đoàn. Bên cạnh đó, một cổ đông – nêu tên là Trần Kiều Linh – chủ động giơ tay, ứng cử tham gia ban thư ký.

Ban thư ký được thông qua. Đại hội tiếp tục tiến hành.

9h05:

Giới thiệu Đoàn Chủ tọa lên điều hành đại hội gồm:

Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Marc Villers Townsend – Thành viên HĐQT

Bà Dương Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Đại diện Đoàn Chủ tọa, ông Lê Khắc Hiệp lên tuyên bố lý do triệu tập ĐHĐCĐ thường niên, và nói lời khai mạc.

9h: Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

Đến 8h51, tổng số cổ đông tham dự đại diện cho 2.487 triệu cổ phần, chiếm 94,37% cổ phần có quyền biểu quyết.

“ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của VIC đủ điều kện tiến hành”, ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố.