Đến 2025, Đà Nẵng sẽ có thêm 3 khu công nghiệp mới với diện tích hơn 1.000ha

VietTimes -- Theo Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN của Đà Nẵng trình Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ có thêm 3 KCN mới với diện tích hơn 1.000ha, gồm: KCN Hòa Nhơn, Hòa Sơn và Hòa Ninh.
Đến 2025, Đà Nẵng sẽ có thêm 3 khu công nghiệp mới với diện tích hơn 1.000ha
Đến 2025, Đà Nẵng sẽ có thêm 3 khu công nghiệp mới với diện tích hơn 1.000ha

Theo số liệu của Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp gồm: KCN Đà Nẵng với tổng diện tích 303,275 ha; KCN Hòa Khánh rộng 423,5ha; KCN Liên Chiểu 373,5ha, KCN Hòa Cầm 137ha, KCN Hòa Khánh mở rộng 216,52 ha và KCN Chế biến thủy sản Thọ Quang trên diện tích 57,9ha.

Các KCN này được thành lập từ năm 1993-2004 và thu hút gần 380 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng nguồn vốn đầu tư lên đến 14.069,35 tỉ đồng đến từ 282 dự án đầu tư trong nước và 1.038,105 triệu USD đến từ 97 dự án FDI. Số doanh nghiệp này chiếm 25% tổng nguồn thu ngân sách TP Đà Nẵng với tổng giá trị hàng ngàn tỉ đồng hàng năm.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Đà Nẵng chưa phát triển thêm KCN mới nào để thu hút đầu tư đến Đà Nẵng. Chính vì vậy, UBND TP Đà Nẵng đã xây dựng và hoàn thiện Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến 2025 và trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt thêm 3 KCN mới là KCN Hòa Nhơn (523,57ha) và KCN Hòa Sơn (151,85ha) theo quy hoạch đến năm 2020 và định hướng mở rộng KCN Hòa Ninh trên diện tích 354,67ha đến năm 2025.