Đề nghị lập quy hoạch tổng thể Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VietTimes -- Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND TP cho phép lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sở này đề nghị lập quy hoạch với các nội dung chính: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới cho việc phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch; quy hoạch lộ trình, tuyến tham quan; đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động tham quan của khách du lịch đối với di tích, tác động môi trường, giải pháp kiểm soát ô nhiễm; nghiên cứu, đánh giá và đề ra các phương án bảo tồn, tu bổ các công trình cổ, các giá trị cảnh quan của di tích...

Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội đề xuất Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám là đơn vị lập quy hoạch, thời gian thực hiện là năm 2017 với nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám có tổng diện tích 54.331m2 (bao gồm các khu vực: Nội tự, vườn Giám và hồ Văn). Hàng năm có khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan di tích.

Tuy nhiên, cho đến nay, việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di tích vẫn chỉ tập trung vào khu vực Nội tự - nơi tiếp đón toàn bộ khách tham quan trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, khu Nội tự cũng chính là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, giáo dục, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa, nghệ thuật phục vụ các đoàn khách ngoại giao quốc tế, phục vụ khách tham quan..

Tuy nhiên, hiện nay khu vực Vườn Giám và Hồ Văn (đặc biệt Hồ Văn) chưa được quy hoạch, sử dụng và khai thác phục vụ khách tham quan; mà mới chủ yếu để cho Nhân dân, cộng đồng dân cư sinh sống xung quanh di tích tập thể dục

Trước đó, vào ngày 13/9, một số người dân lén lút chở vật liệu xây dựng vào gò Kim Châu-Hồ Văn để xây dựng không phép điện thờ. Dù đã bị nhắc nhở, nhưng tới đêm 13/9, một số người dân còn tổ chức hô thần nhập tượng tại đây.

Về việc này Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội đã phải có công văn báo cáo UBND thành phố Hà Nội về thực trạng xây dựng tại Hồ Văn, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xử lý.