Đại sứ Mỹ tại Nga gọi tên điều kiện thay đổi mối quan hệ

Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft đã nêu tên điều kiện bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington.
Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft.
Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft.

Trong cuộc họp báo tại Irkutsk phóng viên đặt câu hỏi với Đại sứ Tefft về triển vọng hợp tác giữa Mỹ và Nga trong  chính quyền mới của Mỹ.

"Nếu giả sử đạt được thỏa thuận về việc thực hiện các thỏa thuận Minsk trước khi Hoa kỳ bầu được Tổng thống mới, thì rõ ràng sẽ là một tình huống hoàn toàn khác". —  cơ quan đại diện ngoại giao trích dẫn lời ông Đại sứ.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Moscow nói rằng tổng thống mới của Mỹ, sẽ được biết   tên vào ngày 08 Tháng 11, sẽ  đánh giá nghiêm túc tương tác đối với nước Nga.