Đài Loan sẽ nhận thêm lao động Việt Nam

Hiện Việt Nam có 155.000 lao động đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) và đây sẽ thị trường tiếp nhận nhiều lao động trong năm 2016.
Đài Loan sẽ nhận thêm lao động Việt Nam

Năm 2015, Việt Nam đưa được hơn 115.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là thị trường dẫn đần trong việc tiếp nhận lao động Việt Nam, với hơn 67.000 người (chiếm 57,87% tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2015; tăng 108% so với năm 2014). 

Có được kết quả này là nhờ Việt Nam đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm bình thường hóa vấn đề cấp phép cho doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động sang Đài Loan làm việc.

Trong năm 2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội nghị lao động Việt Nam – Đài Loan lần thứ 4. Hội nghị thành công đã tạo bước chuyển biến mới, đưa mối quan hệ hợp tác lao động giữa hai bên trở lại bình thường.

Theo đó, từ ngày 15/7/2015, các doanh nghiệp mới của Việt Nam có thể đề nghị phía Đài Loan cấp phép hoạt động đưa lao động sang Đài Loan làm công việc khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ.

Đến hết năm 2015 đã có 68 doanh nghiệp mới được giới thiệu và hướng dẫn làm thủ tục, đề nghị phía Đài Loan cấp phép hoạt động, trong đó đã có 58 doanh nghiệp được phía Đài Loan chấp thuận, đưa tổng số doanh nghiệp có giấy phép đưa lao động sang Đài Loan làm việc từ 57 doanh nghiệp lên 115 doanh nghiệp. 

Với quy mô lao động đưa đi bình quân trong 3 năm trở lại đây khoảng 60.000 lượt lao động/năm, việc gia tăng số lượng các doanh nghiệp hợp pháp được phép đưa lao động sang Đài Loan đã góp phần phát triển và ổn định thị trường này.

Hiện Việt Nam có 155.000 lao động đang làm việc theo hợp đồng tại Đài Loan (Trung Quốc). Đây tiếp tục là thị trường được dự báo sẽ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam trong năm 2016./.

Theo VOV