Đà Nẵng không phát triển mới dự án tái định cư và nhà ở công vụ

VietTimes -- Theo kế hoạch về thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ không phát triển mới dự án nhà ở tái định cư riêng biệt, mà kết hợp bồi thường giải tỏa bằng tiền để hộ giải tỏa tự lo chỗ ở
Theo kế hoạch về thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ không phát triển mới dự án nhà ở tái định cư riêng biệt mà kết hợp bồi thường giải tỏa bằng tiền để hộ giải tỏa tự lo chỗ ở
Theo kế hoạch về thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ không phát triển mới dự án nhà ở tái định cư riêng biệt mà kết hợp bồi thường giải tỏa bằng tiền để hộ giải tỏa tự lo chỗ ở

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020. Theo đó, Đà Nẵng sẽ không phát triển các dự án nhà ở tái định cư riêng biệt mà kết hợp giữa bồi thường đất ở, bồi thường bằng tiền để hộ giải tỏa tự lo chỗ ở trên đất của mình hoặc mua đất tại các dự án nhà ở thương mại. Trường hợp khó khăn được bố trí thuê hoặc mua nhà ở xã hội.

Đối với những dự án đầu tư phát triển đô thị, thành phố giao UBND các quận, huyện hướng dẫn chủ đầu tư dự án thực hiện việc bồi thường và hỗ trợ, bố trí tái định cư. Đối với nhà ở công vụ, UBND TP cũng không phát triển dự án mà thực hiện bố trí nhà ở công vụ theo hình thức thuê hoặc mua lại nhà ở thương mại hoặc bố trí nhà ở xã hội để bố trí;

Hiện thành phố có chủ trương xem xét phê duyệt đầu tư thêm các dự án nhà ở thương mại tại các khu đô thị cũ khu vực trung tâm TP, và theo kế hoạch đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ thực hiện 22 dự án nhà ở thương mại với hơn 21.200 căn hộ. Và cũng theo Chương trình phát triển nhà ở xã hội đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ gắn phát triển nhà ở thương mại đối với từng khu vực dân cư cụ thể. Các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới phải phù hợp với quy hoạch chung và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật.