Cty Sữa Cô gái Hà Lan hưởng ưu đãi sai quy định gần 10 năm?

VietTimes -- Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến tham gia của Bộ Công thương về việc hưởng ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam và dự kiến nhận lại thông tin trước ngày 25/03/2016.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong văn bản số 1988/TCHQ-KTSTQ ngày 18/3/2016 mà Tổng cục Hải quan vừa gửi tới Bộ Công thương, cơ quan này cho biết, Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam được cấp Giấy chứng nhận đầu tư kiêm đăng ký kinh doanh vào ngày 25/9/2006, dự kiến thực hiện trong 1 năm (năm 2007), đi vào hoạt động năm 2008 với số vốn đầu tư ban đầu là 20 triệu USD. Địa điểm xây dựng dự án là Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc địa bàn Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (trước đây là thị xã Phủ Lý).

Từ năm 2007 đến nay, Công ty tiếp tục đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi 6 lần và đăng ký 35 danh mục miễn thuế máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định, 31 danh mục nguyên liệu vật tư bán thành phẩm biễn thuế nhập khẩu trọng 5 năm (từ năm 2008 đến năm 2012) căn cứ theo khoản 16 Điều 16 và điểm 32 mục II phụ lục 1, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 09/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Đầu tư sản xuất, chế biến trong Cụm công nghiệp…).

Tuy nhiên, theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam (được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 14/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ) thì Cụm Công nghiệp Tây Nam chỉ được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 943/TB-UB ngày 4/9/2002 và đến năm 2004, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1058/QĐ-UB ngày 9/8/2004 về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các Khu công nghiệp, cụm CN-TTCN huyện, thị xã và cụm TTCN làng nghề xã, thị trấn tỉnh Hà Nam đến năm 2010 thì Cụm Công nghiệp Tây Nam lại không nằm trong quy hoạch này. Đến năm 2015 UBND tỉnh Hà Nam lại có Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 mở rộng Khu công nghiệp Châu Sơn tỉnh Hà Nam, theo đó: yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định sát nhập Cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ lý vào Khu công nghiệp Châu Sơn theo các quy định hiện hành.

Từ các căn cứ trên, Tổng cục Hải quan rút ra kết luận: “Như vậy, Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi chưa có Cụm công nghiệp Tây Nam và chưa có Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. Do đó, việc căn cứ vào chính sách ưu đãi theo lĩnh vực đầu tư quy định tại điểm 32 mục II phụ lục 1, Nghị định 149/2005/NĐ-CP để được hưởng ưu đãi miễn thuế nguyên vật liệu sản xuất trong vòng 5 năm của Công ty là không có cơ sở. Khi đó dự án của Công ty chỉ nằm trong địa bàn khó khăn theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ nên chỉ được hưởng ưu đãi miễn thuế máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định.”

Mặt khác, cũng theo Tổng cục Hải quan, từ khi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thì dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc Thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư theo các phụ lục của Nghị định này nên việc tiếp tục đăng ký và xin xác nhận danh mục miễn thuế để dự án được hưởng ưu đãi 2 khoản (máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu sản xuất) như trên của Công ty là chưa đúng quy định.

Được biết, Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến tham gia của Bộ Công thương về việc hưởng ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam và dự kiến nhận lại thông tin trước ngày 25/03/2016.

Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam (Công ty Sữa Cô gái Hà Lan cũ) là một trong hai nhà máy của FrieslandCampina Việt Nam,  thương hiệu có hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, cung cấp mỗi năm trên 1,5 tỷ khẩu phần sữa với nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Cô Gái Hà Lan (Dutch Lady), Friso, YoMost, Fristi.

Hữu Vinh