Cổ phiếu Ocean group thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt

Sở GDCK T.P HCM (HSX) vừa có quyết định đưa cổ phiếu OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương- Ocean Group ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 18/1/2016. OGC được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt đồng nghĩa với việc cổ phiếu này sẽ giao dịch bình thường trở lại kể từ ngày 18/1/2016.
Cổ phiếu Ocean group thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt

Lý do được đưa ra bởi Ocean Group đã khắc phục được tình trạng vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

OGC được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt đồng nghĩa với việc cổ phiếu này sẽ giao dịch bình thường trở lại kể từ ngày 18/1/2016.

Hiện tại, OGC chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận do bị rơi vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 14/7/2015.

Dù được ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/1 tới đây, tuy nhiên OGC vẫn sẽ nằm trong diện cảnh báo do LNST của cổ đông công ty mẹ và LNST chưa phân phối năm 2014 âm.

Kết thúc phiên giao dịch 14/1, thị giá OGC đạt 3.900 đồng/ cổ phiếu.

Theo Tri thức trẻ