CII sắp ĐHCĐ bất thường, bàn chuyện cho công ty con CII E&C lên sàn

VietTimes -- CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (HSX: CII) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán (HoSE), và công bố với các cổ đông 3 nội dung quan trọng, bao gồm: (1) Giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C; (2) Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ); (3) Giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Nước Tân Hiệp.
CII sắp ĐHCĐ bất thường, bàn chuyện cho công ty con CII E&C lên sàn.
CII sắp ĐHCĐ bất thường, bàn chuyện cho công ty con CII E&C lên sàn.

Theo đó, nhằm chuẩn bị cho việc triển  khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, CII đang dự tính chuyển đổi CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C), đơn vị mà CII đang sở hữu 99,54% thành công ty đại chúng và đăng ký niêm yết trên HoSE trong năm 2017, CII dự tính sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty này xuống còn 51,1%, tương ứng với việc CII sẽ bán ra 19.375.000 cổ phần CII E&C, với giá bán dự kiến là 22.000 đồng/cổ phần (giá vốn hiện nay của CII là 10.437 đồng/cổ phần).

Để triển khai kế hoạch nói trên, ngày 31/10/2016, Hội đồng Quản trị CII đã ban hành Nghị Quyết số 128/NQ-HĐQT, thống nhất để trình Đại hội đồng cổ đông CII về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C như sau: Giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C xuống tối thiểu 51,1% (1); Giá bán vốn cổ phàn CII E&C là 22.000 VNĐ/1 cổ phiếu (tương ứng với P/E khoảng 9 – vốn điều lệ CII E&C: 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 100 tỷ đồng/năm, EPS: 2.500 VNĐ/1 cổ phiếu); Niêm yết cổ phiếu CII E&C trên HoSE.

Song song với động thái trên, HĐQT CII cũng thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường tại Nghị Quyết số 128/NQ-HĐQT nhằm thông qua 3 nội dung: bổ nhiệm một thành viên HĐQT do Quỹ đầu tư Hàn Quốc đề cử; Giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C; Một số nội dung khác (nếu có).

Bên cạnh đó, cũng theo thông báo mà CII vừa công bố, ngày 31/10/2016, Chủ tịch HĐQT CII đã ban hành Quyết định số 142/NQ-HĐQT, chấp thuận cho CII chuyển nhượng toàn bộ 10.320.000 cổ phần CTCP Đầu tư Nước Tân Hiệp (THW) (tương đương 43% vốn điều lệ của THW) mà CII đang sở hữu.

Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại THW bằng 0%. Hay cũng có nghĩa, sau chuyển nhượng, THW không còn là công ty liên kết của CII.

“Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố”, công văn do Tổng Giám đốc Lê Quốc Bình vừa ký ngày hôm nay khẳng định.