CII sắp ĐHCĐ bất thường, bàn chuyện cho công ty con CII E&C lên sàn

CII sắp ĐHCĐ bất thường, bàn chuyện cho công ty con CII E&C lên sàn

VietTimes -- CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (HSX: CII) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán (HoSE), và công bố với các cổ đông 3 nội dung quan trọng, bao gồm: (1) Giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C; (2) Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ); (3) Giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Nước Tân Hiệp.
Công bố thông tin: dày đặc vi phạm

Công bố thông tin: dày đặc vi phạm

Trở thành công ty đại chúng nghĩa là doanh nghiệp có hàng loạt nghĩa vụ về công bố thông tin, nhưng đây cũng là “khu vực” mà doanh nghiệp vi phạm nhiều nhất. Xử phạt hành chính do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin chiếm tỷ trọng lớn.
“Mùa” gom ủy quyền của doanh nghiệp niêm yết

“Mùa” gom ủy quyền của doanh nghiệp niêm yết

Dù tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết biểu tham dự ĐHCĐ lần đầu theo Luật Doanh nghiệp mới chỉ còn 51%, nhưng nhiều DN có “truyền thống” ba lần triệu tập mới thành đang chạy đôn chạy đáo gom giấy ủy quyền của cổ đông để đảm bảo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 thành công ngay trong lần 1.