CII sắp ĐHCĐ bất thường, bàn chuyện cho công ty con CII E&C lên sàn

CII sắp ĐHCĐ bất thường, bàn chuyện cho công ty con CII E&C lên sàn

VietTimes -- CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (HSX: CII) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán (HoSE), và công bố với các cổ đông 3 nội dung quan trọng, bao gồm: (1) Giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C; (2) Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ); (3) Giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Nước Tân Hiệp.