Chuyển giao Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 2068/QĐ-TTg chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - Ảnh: Q.V

Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - Ảnh: Q.V

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng Dự án trong thời hạn không quá 60 ngày theo đúng quy định hiện hành.

Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan quyết định đầu tư các dự án thành phần thuộc Dự án, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội để xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác chuyển giao Dự án theo quyết định này.

Chuyển giao Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ảnh 1 Dự án đang trong quá trình triển khai và gặp nhiều vướng mắc - Ảnh: Q.V

Trước đó, ngày 16/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc xây dựng dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, năm 2016 và năm 2016 Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo nhằm tháo gỡ những vấn đề vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, Thủ tướng chỉ đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện tốt các ý kiến kết luận và chỉ đạo trên.

Chính phủ sẽ xem xét, cân đối nguồn vốn ngân sách để tăng cường đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Trên cơ sở quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 18/10/2013, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng Đại học Khoa học Tự nhiên tại Hòa Lạc để sớm đưa vào sử dụng.

Cho phép Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng các hạng mục khác trong Dự án đầu tư nguồn vốn xã hội hóa, các nguồn vốn tài trợ, nguồn vốn đầu tư từ TP. Hà Nội và nguồn vốn tự tích lũy của đơn vị.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có quy mô khoảng 60.000 sinh viên, 3.500 học sinh chuyên và khoảng 6.550 cán bộ, nhân viên.

Về quy mô xây dựng công trình, đến năm 2025 bảo đảm đáp ứng cho 8 trường đại học, 5 khoa trực thuộc, 5 viện nghiên cứu trực thuộc, 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và các trung tâm nghiên cứu liên hợp, 10 đơn vị phục vụ và các trung tâm phục vụ khác; với tổng diện tích khoảng 192,2 ha sàn xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm