Đã đến thời của cuộc cách mạng IoT

Đã đến thời của cuộc cách mạng IoT

VietTimes -- IoT sẽ xóa bỏ ranh giới giữa thế giới ảo và thế giới thực và đang rất phù hợp cho cộng đồng khởi nghiệp xây dựng từ ứng dụng nhỏ trong gia đình đến các ứng dụng tầm quốc gia như thành phố thông minh, giao thông thông minh hay các ứng dụng xử lý nước thải... Tất cả là Internet of Things.
Thủ tướng phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu CNC Hòa Lạc

Thủ tướng phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu CNC Hòa Lạc

VietTimes -- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu CNC Hòa Lạc xác định rõ định hướng phát triển không gian đô thị phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đô thị vệ tinh Hòa Lạc.