Bài 5: Chặng quá độ từ 4G lên 5G
Về các thế hệ di động không dây:

Bài 5: Chặng quá độ từ 4G lên 5G

VietTimes -- Đường đến 5G vẫn còn phải qua chặng quá độ 4G nữa. Thực ra 4G đang dần chiếm lĩnh thị phần viễn thông với tốc độ tăng trưởng...
Bài 4: Kỹ thuật OFDM
Về các thế hệ di động không dây:

Bài 4: Kỹ thuật OFDM

VietTimes -- Bản chất trực giao của các sóng mang phụ OFDM cho phép phổ của các chuỗi con sau điều chế chồng lấn lên nhau mà vẫn đảm bảo...
Bài 3: 4G - một bước tiến mới
Về các thế hệ di động không dây:

Bài 3: 4G - một bước tiến mới

VietTimes -- Mạng 4G sẽ bao gồm tất cả các hệ thống của các mạng khác nhau, từ mạng công cộng đến mạng riêng, từ mạng...
Bài 2: Hệ thống 3G
Về các thế hệ thông tin di động không dây:

Bài 2: Hệ thống 3G

VietTimes -- Lịch sử công nghệ luôn mang đến sự tiến bộ và khắc phục các hạn chế của công nghệ trước đó....

Close