4 lĩnh vực chính của Chuyển đổi số là gì?

4 lĩnh vực chính của Chuyển đổi số là gì?

VietTimes – Một số chuyên gia và nhà lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ mô hình chuyển đổi số tập trung vào 4 lĩnh vực chính, trong khi những người khác lại nhấn mạnh từ 3 đến 9 lĩnh vực. Vậy mô hình nào tốt nhất để các doanh nghiệp làm theo?