The Economist: AI đang biến báo chí thành một "bát súp" ngôn ngữ

VietTimes – Bằng cách trộn lại thông tin thu thập được từ mọi ngóc ngách trên internet, các mô hình AI tạo sinh đang “làm xáo trộn đơn vị cơ bản của báo chí”: bài viết. Thay vì là bản phác thảo đầu tiên, thông tin có thể trở thành “một bát súp ngôn ngữ đem đến trải nghiệm khác nhau cho từng người”.

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang gây ra nhiều thách thức đối với báo chí và truyền thông (Ảnh: The Economist)
Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI).

Nhận thức đúng về chiến lược dữ liệu để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số đúng hướng và hiệu quả E-magazine

VietTimes – Chiến lược dữ liệu là một sự thể hiện hóa chiến lược phát triển của tổ chức thông qua dữ liệu, bất kỳ một đề xuất nào xây dựng chiến lược dữ liệu như một chiến lược mới tồn tại song song là một đề xuất sai lệch