Họ nói gì về Vietnam Digital Awards 2022?

Họ nói gì về Vietnam Digital Awards 2022?

VietTimes – "Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam có một ý nghĩa rất lớn. Nó đã lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước rất mong muốn được tham gia giải thưởng này".
Ngân hàng số trong tương lai gần

Ngân hàng số trong tương lai gần

VietTimes – Xu hướng chuyển đổi số ngành tài chính, ngân hàng theo hướng ứng dụng nền tảng ngân hàng, tài chính nhúng và ngân hàng mở nhằm bắt nhịp với dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại trên thế giới.