Ứng dụng AI trong thương mại điện tử

Ứng dụng AI trong thương mại điện tử

VietTimes – Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ nhiều khía cạnh trong đời sống. Tương tự, AI cũng đang tác động lớn đến các công ty thương mại điện tử muốn thu hút và giữ chân khách hàng.