Chứng khoán SSI thay Tổng Giám đốc

VietTimes – Ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán SSI, sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/8/2020.
Ông Nguyễn Duy Hưng (trái) và ông Nguyễn Hồng Nam (Nguồn: SSI)
Ông Nguyễn Duy Hưng (trái) và ông Nguyễn Hồng Nam (Nguồn: SSI)

CTCP Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc.

Theo đó, kể từ ngày 1/8/2020, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty.

Thay thế vị trí này, HĐQT SSI quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam, hiện đang là Thành viên HĐQT, sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ này 1/8.

Trong quý 2/2020, doanh thu của SSI đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu của SSI đạt 2.272 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 531 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của SSI đạt 25.926 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm là 7.813 tỷ đồng. Tài sản tài chính FVTPL là 7.539 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối quý 2/2020, nợ phải trả của SSI ở mức 16.122 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là vay ngắn hạn với giá trị 13.984 tỷ đồng, chiếm 86% nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu là 9.803 tỷ đồng, tăng khoảng 400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Năm 2020, SSI đặt kế hoạch dựa trên kịch bản thận trọng với doanh thu đạt 2.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 868 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, SSI có kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 7,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 75 tỷ đồng.

Về cổ tức, SSI thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương gần 603 tỷ đồng./.