Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi

Hugh Hefner, tác giả và chủ sở hữu của "đế chế" Playboy, dù đã 89 tuổi những có rất nhiều niềm vui trong biệt thự xa hoa cùng với người vợ trẻ Crystal Harris, các cô gái từ tạp chí của mình và các "thanh niên vàng", đến học hỏi từ Playboy này.
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 1
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 2
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 3
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 4
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 5
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 6
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 7
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 8
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 9
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 10
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 11
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 12
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 13
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 14
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 15
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 16
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 17
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 18
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 19
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 20
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 21
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 22
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 23
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 24
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 25
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 26
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 27
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 28
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 29
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 30
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của ông trùm Playboy và cô vợ kém 60 tuổi ảnh 31

Theo DM