Chủ trương đầu tư xây mới Đồn Biên phòng Bình Hải được Chủ tịch Quảng Ngãi phê duyệt khi nào?

VietTimes – Việc giải đáp câu hỏi này sẽ có ý nghĩa, khi mà mới đây (17/4/2018) - chính Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng - đã “yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục để đầu tư xây dựng dự án Đồn Biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp.”
Phối cảnh dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu Lý Sơn. (Ảnh: NLĐ)
Phối cảnh dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu Lý Sơn. (Ảnh: NLĐ)

“Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phố hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xem xét, thống nhất điều chỉnh các vị trí đất quốc phòng nằm trong phạm vi ranh giới của dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn”, ông Căng kết luận thêm.

Theo tài liệu mà VietTimes thu thập được, chủ trương đầu tư xây mới Đồn Biên phòng Bình Hải có cách nay khoảng một năm.

Cụ thể, ngày 30/03/2017, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi có Tờ trình số 423/TTr-BCH về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Sau đó ít tuần, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi có đề nghị tại các Báo cáo thẩm định số: 144/BC-SKHĐT ngày 12/4/2017 và số 145/BC-SKHĐT ngày 12/4/2017.

Trên cơ sở này, ngày 28/4/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ban hành Quyết định về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải (số 795/QĐ-UBND).

Quyết định đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư với 7 nội dung chính. Trong đó xác định, dự án thuộc Nhóm C, với tổng mức đầu tư 19.982 triệu đồng, được cấp từ vốn ngân sách tỉnh.

Quy mô đầu tư gồm: Nhà chỉ huy + phòng Hồ Chí Minh 3 tầng, diện tích sàn khoảng 1.082 m2; Nhà ăn + bếp và các hạng mục kỹ thuật.

Về địa điểm thực hiện dự án, Quyết định chỉ nêu là “huyện Bình Sơn”, với thời gian thực hiện dự án là từ năm 2018 – 2020.

“Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập huấn luyện, làm việc cho bộ đội; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, tạo điều kiện xây dựng đơn vị chính quy hiện đại, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của tỉnh”, Quyết định nêu rõ mục tiêu đầu tư.

Ngày 31/10/2017, Chủ tịch Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ban hành Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải (số 2002/QĐ-UBND), trên cơ sở Tờ trình số 1410/TTr-BCH ngày 09/10/2017 của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 3256/SXD-QLXD ngày 25/10/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

Quyết định xác định cụ thể về nội dung và quy mô đầu tư xây dựng; Phương án xây dựng; Thiết kế công nghệ; Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư;…

Tổng mức đầu tư của dự án vẫn được giữ nguyên là 19.982 triệu đồng, trong đó làm rõ: Chi phí xây dựng (15.548,696 triệu đồng); Chi phí QLDA (436,496 triệu đồng); Chi phí tư vấn ĐTXD (1.408,933 triệu đồng); Chi phí khác (771,253 triệu đồng); Chi phí dự phòng (1.816,624 triệu đồng). Nguồn vốn đầu tư là Vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện vẫn là từ năm 2018 đến năm 2020.

So với Quyết định cũ thì Quyết định số 2002/QĐ-UBND này có nêu cụ thể hơn về địa điểm xây dựng. Đó là “xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”, với diện tích khu đất là 7.485,6 m2.

Tổ chức tư vấn lập dự án được xác định là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Châu; Chủ nhiệm lập dự án đầu tư là KS. Nguyễn Hữu Thịnh.

Ngày 13/01/2018, Chủ tịch Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải. Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này đã có Báo cáo thẩm định số 11/BCTĐ-SKHĐT ngày 12/01/2018 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án.

Quyết định xác định phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà đầu có giá trị 17.259 triệu đồng, được chia là 8 gói thầu. Trong đó, gói thầu lớn nhất là gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình (trừ hệ thống thông tin liên lạc), với quy mô 15.839 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 18 tháng.

Lưu ý, gói thầu số 7 là gói thầu duy nhất áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là “Đấu thầu rộng rãi trong nước”. Trong khi 7 gói thầu còn lại (giá trị mỗi gói từ 10 triệu đồng đến 498 triệu đồng) đều áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Gần nhất, ngày 29/01/2018, Chủ tịch Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ban hành Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng Công trình Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải (số 184/QĐ-UBND). Quyết định được bàn hành xét theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 79/TTr-BCH ngày 15/01/2018 và của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 171/SXD-QLXD ngày 17/01/2018.

Quyết định xác định nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Châu; Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Việt. Đồng thời xác định rõ quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu của các hạng mục công trình.

Địa điểm xây dựng vẫn là “xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”; Giá trị dự toán xây dựng công trình cũng vẫn được giữ nguyên ở 19.982 triệu đồng nhưng đã điều chỉnh trong từng hạng mục chi phí: Chi phí xây dựng (14.503,343 triệu đồng); Chi phí quản lý dự án (411,895 triệu đồng); Chi phí tư vấn ĐTXD (1.315,909 triệu đồng); Chi phí khác (770,466 triệu đồng); Chi phí dự phòng (2.990,407 triệu đồng).

Theo thu thập của VietTimes, Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 vẫn là quyết định gần nhất mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ký ban hành về dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải, cho đến trước khi ông Căng đưa ra kết luận “yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục để đầu tư xây dựng dự án Đồn Biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp” tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến phương án quy hoạch giai đoạn 1 dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn, diễn ra vào ngày 17/4/2018.

Như vậy, thời gian cách nhau khoảng 2,5 tháng.

Được biết, buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn FLC về việc đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh này diễn ra vào chiều ngày 08/03/2018.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn FLC đã đề xuất đầu tư Quần thể khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Vạn Tường với các hạng mục như: sân gold 18 lỗ, tổ hợp khách sạn, công viên giải trí, khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu hội nghị quốc tế, khu nghỉ dưỡng 5 sao kết hợp với casino, khu bến thuyền du lịch.

"Tập đoàn  FLC kiến nghị, nếu tỉnh đồng ý cho FLC triển khai dự án Quần thể khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Vạn Tường thì tỉnh cần điều chỉnh  ranh giới  khu nghỉ dưỡng trong qui hoạch Khu kinh tế Dung Quất và tập trung giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch trong khoảng thời gian 2 tháng", Quảng Ngãi TV tường thuật.

Cũng theo nội dung tường thuật của Đài này, Tập đoàn FLC thống nhất đầu tư dự án Khu du lịch ở Bình Sơn gắn với đảo bé Lý Sơn với tên gọi là Quần thể khu du lịch FLC Bình Châu- Lý Sơn (giai đoạn 1 là 1.500 héc ta và giai đoạn 2 là 2.900 héc ta). FLC cũng đề nghị tỉnh cấp 6 héc ta ở khu vực tỉnh Quảng Ngãi khu vực Trung tâm hội nghị của tỉnh để xây dựng tòa tháp đôi thương mại kết hợp với Trung tâm hội nghị đa năng làm biểu tượng của tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ trương đầu tư xây mới Đồn Biên phòng Bình Hải được Chủ tịch Quảng Ngãi phê duyệt khi nào? ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng phát biểu kết luận buổi làm việc với Tập đoàn FLC hôm 8/3/2018. (Ảnh: Quảng Ngãi TV)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất giao 630 héc ta khu vực qui hoạch sân golf và phát triển công nghiệp ở Khu công nghiệp Dung Quất 2 cho Tập đoàn FLC khảo sát, lập qui hoạch đầu tư giai đoạn 1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị, sau cuộc họp  này, Tập đoàn FLC khẩn trương lập dự án 630 héc ta giai đoạn 1. UBND tỉnh sẽ lập tổ công tác và giao Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng làm Tổ trưởng và Tổ phó là Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất cùng với nhà đầu tư tập trung giải quyết những vướng mắc. Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất tập trung chỉ đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất Khu kinh tế Dung Quất lập phương án  đền bù 630 héc ta cho dân để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án trong tháng 5 năm nay.

Nhấn mạnh rằng, với kinh nghiệm triển khai thành công các quần thể du lịch nghỉ dưỡng nghỉ dưỡng lớn tại nhiều địa phương, giờ đây, FLC là một thương hiệu được nhiều địa phương mời gọi. Câu chuyện của tỉnh nghèo Bình Định - với Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn – đang được nhiều địa phương xem như một bài học thành công.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết, từng nhiều lần chia sẻ công khai việc bản thân và tập đoàn liên tục được lãnh đạo các địa phương ven biển mời về khảo sát, đầu tư. Vị tỷ phú cũng không giấu diếm việc không ít lần lần phải từ chối khéo, thậm chí là “né” các lời mời liên tiếp.

Như tại dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn đang đề cập, kết luận trong cuộc họp hôm 17/4/2018, Chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng cũng nói rõ: “Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh kêu gọi Tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư nhằm phát huy các lợi thế về điều kiện địa hình tự nhiên để phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020”.

Dẫn lời trên Tuổi trẻ Online chiều 20/4, ông Trần Ngọc Căng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định chưa có bất kỳ kế hoạch hay phương án nào về việc di dời đồn biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn) để nhường đất cho dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn.

“Tất cả chỉ là thông báo tạm dừng các thủ tục xây dựng công trình đồn biên phòng Bình Hải, yêu cầu các cơ quan tham mưu cho ý kiến. Còn lại phải xin ý kiến Bộ Quốc phòng đồng ý thì tỉnh Quảng Ngãi mới thực hiện. Nếu không thì chẳng có dự án nào có thể đụng đến đất quốc phòng ở bất kỳ vị trí nào”, ông Căng nói./.