Chủ trương đầu tư xây mới Đồn Biên phòng Bình Hải được Chủ tịch Quảng Ngãi phê duyệt khi nào?

Chủ trương đầu tư xây mới Đồn Biên phòng Bình Hải được Chủ tịch Quảng Ngãi phê duyệt khi nào?

VietTimes – Việc giải đáp câu hỏi này sẽ có ý nghĩa, khi mà mới đây (17/4/2018) - chính Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng - đã “yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục để đầu tư xây dựng dự án Đồn Biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp.”