Chủ tịch Quảng Nam nói gì khi tỉnh bị Kiểm toán Nhà nước phát lộ nhiều sai phạm đất đai?

VietTimes -- Kiểm toán Nhà nước khu vực III kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân, tập thể liên quan trong việc bán tài sản trên đất không qua đấu giá; thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp không đúng mục đích...
Quảng Nam có nhiều vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn.
Quảng Nam có nhiều vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn.

Nhiều sai phạm đất đai trong và sau cổ phần hóa doanh nghiệp
Cụ thể, theo báo cáo kiểm toán ngày 25/4/2019 của Kiểm toán nhà nước khu vực III, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang quản lý 47 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thuê đất trả tiền hàng năm (15 doanh nghiệp nhà nước TƯ và 32 doanh nghiệp nhà nước địa phương), với tổng diện tích 46.739.715,1m2.

Về cơ bản, Sở TN&MT tỉnh đã quản lý, theo dõi đối tượng thuê đất, diện tích đất thuê và chuyển thông tin sang cơ quan thuế để lập bộ quản lý thu tiền thuê đất theo quy định.

Tuy nhiên, diện tích đất thuê tại 3 doanh nghiệp do Sở TN&MT tỉnh theo dõi, quản lý chưa khớp đúng với diện tích cơ quan thuế lập, gồm: Công ty CP Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam với chênh lệch 2.900.610,6m2 là diện tích đất nông nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê, nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất và chuyển thông tin qua cơ quan thuế; Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam với chênh lệch 5.089,6m2, chưa ký hợp đồng thuê đất và chuyển thông tin qua cơ quan thuế; và Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam với chênh lệch 382.538,5m2, đây là diện tích các thửa đất không còn nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp đã bàn giao cho địa phương, nhưng đến nay, Sở TN&MT chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi.

Kết quả kiểm tra, đối chiếu 03 doanh nghiệp cổ phần hóa trước năm 2011 gồm: Công ty CP Xây lắp điện Quảng Nam, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam và Công ty CP XNK Quảng Nam đều không xây dựng phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa trình UBND tỉnh phê duyệt, không đúng quy định tại điều 30 Nghị định 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 04 doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017 đã xây dựng phương án sử dụng đất gửi Sở TN&MT thẩm định, nhưng phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam xây dựng không đầy đủ, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh, quy mô hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích...

Báo cáo Kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực 3 đối với việc quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Báo cáo Kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực 3 đối với việc quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Cũng theo Báo cáo của KTNN khu vực III, việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa chưa đúng với phương án sử dụng đất đã được Sở TN&MT thẩm định.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn năm 2011-2017 có Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam thực hiện chưa đúng phương án sử dụng đất đối với: diện tích đất phải bàn giao lại cho địa phương quản lý nhưng vẫn giao 700.000m2 (thửa đất trồng dừa tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên); Diện tích đất không có phương án sử dụng đất 8.696,3m2 tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành nhưng Công ty đang quản lý, sử dụng làm văn phòng làm việc và nhà ở cho công nhân; thuê đất trả tiền hàng năm;...

Ngoài ra, qua kiểm toán, đối chiếu việc quản lý, sử dụng đất của 7 doanh nghiệp nhà nước trước năm 2011 cho thấy còn nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả, hoặc không đưa đất vào sử dụng trong nhiều năm, không đúng quy định tại Luật Đất đai 2013.

Bán đất cho vợ nguyên Bí thư tỉnh không qua đấu giá

Kiểm toán Nhà nước khu vực III chỉ rõ, UBND TP Tam Kỳ giao thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại khu phố mới Tân Thạnh cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam không thông qua đấu giá theo quy định tại Luật Đất đai 2003, không ban hành quyết định giao đất, mà giao đất bằng các thông báo, không đúng theo quy định tại Thông tư số 14/2009 và Thông tư số 30/2014 của Bộ TNMT; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh cho bên mua là bà Nguyễn Thị Ánh (vợ của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) khi bản thân doanh nghiệp chuyển nhượng (Công ty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam) chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại Luật Đất đai 2013. 

Liên quan đến việc giao thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam, Kiểm toán nhà nước khu vực III yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan khi vi phạm Luật Đất đai 2003, cho phép doanh nghiệp này chuyển nhượng không đúng quy định Luật Đất đai 2013 và giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất quy định tại thời điểm bán của UBND tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân, tập thể liên quan trong việc bán tài sản trên đất không qua đấu giá; thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp không đúng mục đích...
Kiểm toán nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân, tập thể liên quan trong việc bán tài sản trên đất không qua đấu giá; thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp không đúng mục đích...

Từ kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước khu vực III kiến nghị các cơ quan liên quan gồm Sở TN&MT, Cục Thuế, UBND tỉnh,… rà soát, thu hồi nộp ngân sách số tiền thuê đất hơn 311 triệu đồng, áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo hiệu lực trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân, tập thể liên quan trong việc bán tài sản trên đất không qua đấu giá; thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp không đúng mục đích; Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của KTNN tại Báo cáo kiểm toán và báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết, báo cáo kết quả thực hiện về KTNN khu vực III trước ngày 30/6/2019.

Lãnh đạo Quảng Nam nói gì?

Trao đổi với PV VietTimes sáng 20/5, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện UBND tỉnh đang thực hiện các nội dung yêu cầu của Kiểm toán nhà nước. Nội dung cụ thể do ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì thực hiện.

Để làm rõ hơn, chiều 20/5, VietTimes đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đinh Văn Thu qua điện thoại. Chủ tịch Quảng Nam cho hay, trên cơ sở kết luận của Kiểm toán, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan hữu quan thực hiện.

Về khu đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại Khu dân cư Tân Thạnh được sang nhượng cho bà Nguyễn Thị Ánh (vợ nguyên Bí thư Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng) mà Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu thanh tra, ông Thu cho biết, UBND tỉnh đang dự thảo văn bản, giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh kiểm tra theo thẩm quyền.

“Liên quan đến các nội dung báo cáo của Kiểm toán nhà nước, hiện chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì, vì sự việc xảy ra khá lâu nên cần kiểm tra thuộc giai đoạn nào, từ đó mới có thể kết luận và trả lời Kiểm toán nhà nước theo quy định”- ông Đinh Văn Thu nói.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin…