Bắt đầu áp dụng hồ sơ điện tử trong đăng kí tên miền quốc gia ”.vn”

Bắt đầu áp dụng hồ sơ điện tử trong đăng kí tên miền quốc gia ”.vn”

VietTimes -- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) bắt đầu triển khai thử nghiệm việc tiếp nhận đăng ký tên miền quốc gia “.vn” qua hồ sơ điện tử. Theo đó, việc đăng ký tên miền “.vn” sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về đăng ký sử dụng tên miền “.vn.
Ra mắt trục điện tử kết nối doanh nghiệp giúp giao kết hợp đồng điện tử an toàn

Ra mắt trục điện tử kết nối doanh nghiệp giúp giao kết hợp đồng điện tử an toàn

VietTimes -- Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), giải pháp Trục điện tử kết nối doanh nghiệp tạo ra một cơ chế liên thông linh hoạt, cho phép doanh nghiệp điện tử hóa một trong những khâu quan trọng nhất trong quá trình hoạt động thương mại là quá trình giao kết hợp đồng, tiến tới việc ứng dụng các chứng từ điện tử trong thương mại một cách rộng rãi.