Cấp gói tín dụng 16.000 tỷ đồng lãi suất 0% để cho vay trả lương người lao động nghỉ việc vì Covid-19

Viettimes -- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành thông tư số 05/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19. Thông tư này có hiệu lực thi hành ngay trong ngày 7/5.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng, với lãi suất là 0%/năm. Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm. NHNN tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với NHCSXH.

Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày NHNN giải ngân tái cấp vốn đối với NHCSXH. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/7/2020.

Trong trường hợp đến hết ngày 31/7/2020, nếu NHCSXH không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân thì chậm nhất đến ngày 15/8/2020, NHCSXH phải trả NHNN số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ Khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, trong thời hạn 5 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, NHCSXH phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ từ người sử dụng lao động trong tháng để trả trước hạn nợ vay tái cấp vốn NHNN.

NHCSXH giải ngân cho vay người sử dụng lao động từ nguồn vay tái cấp vốn theo khế ước nhận nợ nào thì trả nợ vay tái cấp vốn theo khế ước nhận nợ đó.

Mặt khác, NHCSXH có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho NHNN các văn bản, tài liệu về việc vay tái cấp vốn; sử dụng tiền vay tái cấp vốn đúng mục đích; theo dõi, hạch toán, quản lý riêng khoản vay tái cấp vốn quy định.

Bên cạnh đó, NHCSXH có trách nhiệm đôn đốc, thu hồi khoản cho vay người sử dụng lao động để trả nợ vay tái cấp vốn NHNN.

Ngoài gói tín dụng kể trên, NHNN cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19./.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm
Doanh nghiệp sản xuất ‘đói’ vốn

Doanh nghiệp sản xuất ‘đói’ vốn

VietTimes – Đây là tình trạng chung mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải sau 2 năm chống dịch Covid-19, được đại diện các hiệp hội chia sẻ tại Hội nghị Thủ tướng chính phủ với Doanh nghiệp năm 2022 diễn ra sáng nay (11/8).