Camera ảnh nhiệt cho thấy cơ thể con người mất nhiệt như thế nào trong khí hậu lạnh giá

VietTimes – Trong thời tiết lạnh giá, khi cơ thể không được bao bọc bởi quần áo ấm, sẽ mất nhiệt nhanh chóng. Camera ảnh nhiệt cho thấy nhiệt độ từ màu đỏ cam (ấm áp) chuyển sang màu xanh (bị lạnh)

Video con người bị mất nhiệt khi không có quần áo trong thời tiết lạnh giá (nguồn: BBC Earth)