Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua TP Hải Phòng

VietTimes - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án theo đúng các quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 285/TB -VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hải Phòng huy động các nguồn vốn hợp pháp (không huy động vốn của nhà thầu) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục để khởi công Dự án.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm thống nhất với UBND thành phố Hải Phòng về phương thức huy động và việc hoàn trả số vốn mà địa phương đã ứng để thực hiện Dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí vốn cho Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ để hoàn trả số vốn UBND thành phố Hải Phòng đã ứng và tiếp tục đầu tư hoàn thành Dự án theo tiến độ; bảo đảm không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

X.T