Các quỹ mở của VinaCapital lãi tốt quý 1/2022

VietTimes – Tại ngày 31/3/2022, 4 quỹ mở của VinaCapital có tổng tài sản đạt hơn 3.392 tỉ đồng, tăng 18,9% so với đầu năm, thu hút gần 29.650 nhà đầu tư.

Các quỹ mở của VinaCapital lãi tốt quý 1/2022

Các quỹ mở của VinaCapital lãi tốt quý 1/2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) vừa công bố kết quả hoạt động của quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF), quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF), quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF), quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF).

Theo đó, hai quỹ cổ phiếu VEOF và VESAF đã giữ vị trí hàng đầu về lợi nhuận trên toàn thị trường trong năm 2021 và tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu các quỹ đầu tư trong quý 1/2022.

Cụ thể, quỹ VEOF đã đạt lợi nhuận 8,6%, chiếm vị trí dẫn đầu toàn thị trường và quỹ VESAF xếp ngay sau với lợi nhuận 8,1%. Hai quỹ cổ phiếu này mang lại lợi nhuận vượt trội trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và chỉ số VN-Index giảm 0,4%.

Quỹ cân bằng VIBF đã đạt lợi nhuận 5,0% và quỹ trái phiếu VFF đạt 2,1%, đứng đầu trong nhóm quỹ cùng loại trong quý 1/2022.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của 4 quỹ nêu trên đạt hơn 3.392 tỉ đồng, tăng 18,9% so với đầu năm. Các quỹ này đã thu hút gần 29.650 nhà đầu tư.

Được biết, quỹ VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu hạn chế sở hữu nước ngoài; cổ phiếu của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt.

Tại ngày 31/3/2022, phần lớn tài sản của quỹ VESAF là các cổ phiếu thuộc ngành tài chính (21,8%), công nghiệp (15,5%), vật liệu (13,7%), tiêu dùng thiết yếu (10,3%), công nghệ (8,8%), và bất động sản (7,7%), với các cổ phiếu chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục bao gồm MBB, FPT, MWG, QNS và KDH.

Trong khi đó, quỹ VEOF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành có giá trị vốn hóa lớn và vừa, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt để mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn.

Tại ngày 31/3/2022, gần 90% tổng tài sản của VEOF được phân bổ vào các ngành tài chính (26,0%), bất động sản (15,1%), vật liệu (12,5%), tiêu dùng không thiết yếu (9,8%), công nghiệp (8,2%), công nghệ (7,4%), tiêu dùng thiết yếu (5,5%), y tế (3,0%), và tiện ích (2,4%), với danh mục đầu tư tập trung vào các cổ phiếu blue-chip như FPT, MWG, MBB, TCB và VCB./.