Bộ Công An, Bộ Quốc phòng chậm xác định vùng không được bán nhà cho người nước ngoài

VietTimes -- Theo Bộ Xây dựng, phản ánh từ các địa phương cho biết đến nay vẫn chưa đủ cơ sở pháp lý để xây dựng các khu nhà ở cho người nước ngoài. Lý do vì Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng vẫn chưa xác định cụ thể các khu vực này.
Bộ Công An và Bộ Quốc phòng vẫn chưa xác định cụ thể các khu vực mà người nước ngoài được mua nhà - (Ảnh minh họa).
Bộ Công An và Bộ Quốc phòng vẫn chưa xác định cụ thể các khu vực mà người nước ngoài được mua nhà - (Ảnh minh họa).

Cũng theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở 2014 đã dành chương 9 quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Quy định cụ thể tổ chức cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại, bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ trên Luật Nhà ở 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2015 và giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương. Sau đó, các cơ quan này cần có văn bản thông báo cho UBND cấp tỉnh làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vẫn chưa xác định cụ thể các khu vực mà người nước ngoài không được mua nhà. Vì vậy, các địa phương không có cơ sở pháp lý để xây dựng danh mục dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn.

Do đó, Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sớm có văn bản với các nội dung nói trên để các địa phương sớm đưa ra danh mục nói trên.