MobineHome - biệt thự trong container

MobineHome - biệt thự trong container

Một trong những ý tưởng sáng tạo dành cho những tình huống khẩn cấp, những khu giãn dân với thời gian ngắn, nhưng khu quy hoạch dân cư nhanh đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh và hình thành những khu dân cư trong những khu vực giao thông khó khăn, phức tạp.