BIDV trả cổ tức 8,5% bằng tiền mặt

VietTimes -- Ngày 22/10,  tại Đại hội cổ đông bất thường 2016, cổ đông Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã biểu quyết đồng thuận trả cổ tức ở mức 8,5% bằng tiền mặt. Trước đó, Bộ Tài chính đã có ý kiến về việc BIDV và VietinBank phải trả cổ tức bằng tiền mặt về ngân sách
BIDV chi trả cổ tức 8,5% bằng tiền mặt.
BIDV chi trả cổ tức 8,5% bằng tiền mặt.

Cụ thể, sau khi Đại hội cổ đông thường niên của BIDV và VietinBank thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, Bộ Tài chính không đồng ý và đã gửi công văn cho NHNN và báo cáo Thủ tướng, yêu cầu BIDV cũng như VietinBank phải trả bằng tiền mặt để nộp về ngân sách Nhà nước.

Hiện tại, vốn Nhà nước đang nắm 95,28% vốn điều lệ tại BIDV. Theo ước tính của Công ty chứng khoán TP HCM, với việc trả cổ tức vừa được quyết định, Bộ Tài chính sẽ thu về khoảng 2.700 tỷ đồng cổ tức từ ngân hàng này.

Theo báo cáo của BIDV, tính đến 30/09/2016, tổng tài sản của ngân hàng đạt 956.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887.000 tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754.000 tỷ đồng, tăng 14,22% so với đầu năm. Cơ cấu huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư. Huy động vốn dân cư đạt trên 427.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn.

Đến hết 30/9, tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 912.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm 2016. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt trên 698.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm 2015.