Tổng tài sản hệ thống các TCTD đạt 7,7 triệu tỷ đồng, vốn tự có chiếm 0,6 triệu tỷ đồng

VietTimes – Tổng tài sản và vốn tự có của toàn hệ thống vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong tháng 6, tuy nhiên vốn điều lệ của toàn hệ thống, vì một số lý do, đã giảm nhẹ 161 tỷ đồng.

Trụ sở NHNN.

Trụ sở NHNN.

Theo số liệu thống kê của NHNN, tính đến 30/6/2016 tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD đạt 7.868.261 tỷ đồng, tăng 237.003 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 5, và tăng 548.948 tỷ đồng (tương đương tăng 7,5%) so với cuối năm 2015.

Trong tháng 6, ngoại trừ tài sản của khối Công ty tài chính - cho thuê giảm nhẹ 596 tỷ đồng xuống còn 97.967 tỷ đồng, tài sản của tất cả các khối còn lại đều tăng khá mạnh. Trong đó tăng cao nhất là khối NHTM Nhà nước khi trong tháng 6 tổng tài sản của khối này đã tăng thêm 116.798 tỷ đồng lên 3.522.520 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là khối NHTMCP, khi tổng tài sản của khối này cũng tăng 99.807 tỷ đồng lên 3.154.574 tỷ đồng. Kế đó là khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài với mức tăng 15.450 tỷ đồng lên 828.948 tỷ đồng.

Trong tháng, tổng tài sản của NHCSXH cũng tăng 4.182 tỷ đồng lên 154.368 tỷ đồng; hệ thống QTDND tăng 1.232 tỷ đồng lên 85.829 tỷ đồng; Ngân hàng Hợp tác tăng 161 tỷ đồng lên 24.056 tỷ đồng.

Nếu xét về giá trị tuyệt đối tổng tài sản, khối NHTM Nhà nước vẫn đang dẫn đầu về giá trị tài sản đạt 3.522.520 tỷ đồng; đứng thứ hai là khối NHTMCP đạt 3.154.574 tỷ đồng, khối ngân hàng liên doanh – nước ngoài đứng thứ 3 với tổng tài sản 828.948 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét theo giá trị tuyệt đối vốn tự có, hiện khối NHTMCP lại dẫn đầu; đứng thứ hai là khối NHTM Nhà nước; xếp thứ ba là khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài.

Cập nhật đến cuối tháng 6, vốn tự có của toàn hệ thống đạt 605.808 tỷ đồng, tăng 10.880 so với thời điểm cuối tháng 5 và tăng 27.788 tỷ đồng (tương đương tăng 4,81%) so với cuối năm 2015.

Trong tháng, ngoại trừ vốn tự có của Ngân hàng Hợp tác vẫn ổn định ở mức 3.608 tỷ đồng, vốn tự có của tất cả các khối đều tăng. Trong đó vốn tự có của khối NHTM Nhà nước tăng mạnh tới 5.591 tỷ đồng lên 212.868 tỷ đồng; khối NHTMCP tăng 4.418 tỷ đồng lên 244.634 tỷ đồng; khối ngân hàng liên doanh – nước ngoài tăng 395 tỷ đồng lên 126.296 tỷ đồng…

Tuy nhiên, vốn điều lệ của toàn hệ thống giảm nhẹ 161 tỷ đồng xuống còn 469.721 tỷ đồng trong tháng 6. Mặc dù vậy so với cuối năm 2015, vốn điều lệ của toàn hệ thống vẫn tăng 9.442 tỷ đồng (tương đương tăng 2,05%.

Sở dĩ vốn điều lệ của toàn hệ thống giảm trong tháng 6 là do vốn điều lệ của khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài giảm 214 tỷ đồng xuống còn 100.552 tỷ đồng; khối công ty tài chính - cho thuê giảm 1 tỷ đồng xuống 18.557 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn điều lệ của khối NHTM Nhà nước tăng 23 tỷ đồng lên 137.120 tỷ đồng; vốn điều lệ của hệ thống QTDND tăng 32 tỷ đồng lên 3.329 tỷ đồng.

Nếu xét về giá trị tuyệt đối, khối NHTMCP cũng đang dẫn đầu về vốn điều lệ với 196.466 tỷ đồng; kế đến là khối NHTM Nhà nước với 137.120 tỷ đồng; thứ ba là khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 100.552 tỷ đồng.

X.T