Bất ngờ với thu nhập của lãnh đạo UDIC

VietTimes -- Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC (UDIC) trong năm 2015 lên tới hơn 40 triệu đồng/tháng, gần gấp 3 lần thu nhập người lao động và “dôi” hơn 13 triệu đồng so với kế hoạch lương thưởng năm 2015.
Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC
Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC

Theo báo cáo lương thưởng của UDIC, trong năm 2015, công ty này có 811 lao động và 9 viên chức quản lý. Mức tiền lương bình quân mà người lao động tại UDIC nhận được trung bình là 10,247 triệu đồng/người/tháng (kế hoạch là 10 triệu đồng/người/tháng), cộng với quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động thì thu nhập bình quân của lao động trong năm 2015 đạt 14,743 triệu đồng/người/tháng (kế hoạch là 11,562 triệu đồng/người/tháng)

Mức trả lương thưởng, thù lao đối với người lao động của UDIC được dựa trên một số nguyên tắc, trong đó, đáng chú ý là tiền lương, thưởng trả cho người lao động theo công việc được giao gắn với năng suất chất lượng, kết quả hoàn thành công việc của từng cá nhân, đơn vị và kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Bên cạnh đó, mức trả lương thưởng, thù lao này phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai và minh bạch.

Tuy nhiên, đối với viên chức quản lý, nguyên tắc này lại có đôi chút khác biệt, ngoài việc xác định và chi trả gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng GĐ hoặc GĐ, Phó tổng GĐ...trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, tiền lương, thù lao của viên chức quản lý tại UDIC được trả độc lập với người lao động và không nằm trong quỹ tiền lương, thưởng chung của Tổng Công ty.

Cụ thể, theo báo cáo của UDIC, mức tiền lương bình quân của  viên chức quản lý của đơn vị này thực hưởng là 35,815 triệu đồng/người/tháng, vượt hơn 8 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch (kế hoạch là 27,556 triệu đồng/người/tháng), tính thêm các khoản tiền thưởng và thu nhập khác, mức thu nhập bình quân của lãnh đạo UDIC trong 2015 lên tới 40,287 triệu đồng/người/tháng, trong khi đó kế hoạch chỉ là 27,556 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, trong báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 được UDIC công bố ngày 28 tháng 10 năm 2016 (thời điểm công bố khi năm tài chính chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc), UDIC cho biết, giá trị sản lượng trong năm 2015 đạt 6.074 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2014. Tổng doanh thu đạt 8.036 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2014, vốn chủ sở hữu đạt 2.632,5 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2014.  Trong năm vừa qua, UDIC nộp ngân sách nhà nước 550 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 603 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC là một Tổng công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với mô hình Công ty TNHH MTV kinh doanh đa ngành với các sản phẩm chủ yếu: Đầu tư – Xây lắp – Sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp – Tư vấn đầu tư xây dựng – xuất nhập khẩu , dịch vụ. UDIC được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư – xây dựng.