7 tháng, cả nước thu hút gần 13 tỉ đô la Mỹ vốn FDI

Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7 này ước đạt hơn 1,65 tỉ đô la Mỹ, nâng tổng vốn đầu tư cam kết mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm của cả nước lên gần 13 tỉ đô la Mỹ.
Sản xuất của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam -Ảnh minh họa: Quốc Hùng
Sản xuất của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam -Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Theo Bộ KHĐT, trong gần 7 tháng đầu năm nay, cả nước có 1.408 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 8,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 31,8% số dự án và tăng 25,5% số vốn cam kết so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, cùng thời gian trên, có 660 lượt dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm đạt hơn 4,24 tỉ đô la Mỹ, tăng 93,5% lượt dự án tăng vốn và tăng 125,7% số vốn tăng thêm so với cùng kỳ năm 2015.

Tính chung tổng vốn cam kết mới và tăng thêm trong gần 7 tháng đầu năm nay đạt gần 13 tỉ đô la Mỹ, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, bước sang tháng thứ 7 của năm 2016 dù nguồn vốn FDI cam kết vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mức tăng không còn cao như 6 tháng trước đó (trong nửa năm đầu năm 2016, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt 11,284 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015).

Trong gần 7 tháng đầu năm nay, tình hình giải ngân vốn của các dự án FDI ước đạt 8,55 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng được xem là một kết quả khá cao trong việc triển khai dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về số vốn cam kết mới và tăng thêm của doanh nghiệp FDI vào Việt Nam, với hơn 1.080 dự án, đạt hơn 9,1 tỉ đô la Mỹ.

Kế đến là lĩnh vực bất động sản đạt gần 957 triệu đô la Mỹ (35 dự án); hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt gần 596 triệu đô la Mỹ (167 dự án); cấp nước và xử lý chất thải đạt gần 395 triệu đô la Mỹ (10 dự án); trong khi lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy có đến 320 dự án nhưng vốn cam kết chỉ đạt hơn 388 triệu đô la Mỹ,... 

Về xuất khẩu, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực doanh nghiệp FDI trong gần 7 tháng đầu năm nay có kim ngạch xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt hơn 68,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu không kể dầu thô thì kim ngạch xuất khẩu của khu vực này trong gần 7 tháng đầu năm nay đạt 67,544 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp này trong cùng thời gian trên đạt gần 55,4 tỉ đô la Mỹ, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính ra, khu vực doanh nghiệp nước ngoài trong 7 tháng đầu năm nay đã xuất siêu đến hơn 13,5 tỉ đô la Mỹ (nếu tính cả kim ngạch xuất khẩu dầu thô).