48% DN có ý định mở rộng đầu tư

Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 15/4 cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh của DNnói chung trong năm 2014 và cảm nhận về 2015 là khả quan.
48% DN có ý định mở rộng đầu tư

Trong đó 48,4% DN có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, 47,9% DN giữ nguyên quy mô và chỉ có hơn 3% giảm quy mô kinh doanh.

Kết quả này cao hơn so với khảo sát năm 2013 khi mà chỉ có 42,5% DN có kế hoạch mở rộng quy mô, 50,7% giữ nguyên quy mô, 6,7% có thể giảm quy mô và 0,1% sẽ phải tạm dừng hoạt động trong năm 2014.

Tuy nhiên thực tế là có khoảng 2,2% DN trong đợt khảo sát năm 2014 đã cho biết là phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2014 và tỷ lệ này trong 6 tháng đầu năm 2014 còn cao hơn nhiều, ở mức 4,2%.

Tình hình sản xuất kinh doanh chung của cộng đồng DN đã cải thiện hơn so với năm 2013 chủ yếu ở tổng doanh số (+37 điểm), lượng đơn đặt hàng (+32 điểm) và năng suất lao động (+30 điểm).

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, DN phải ngừng hoạt động trong thời gian qua là do không tìm được thị trường đầu ra và giá cả nguyên vật liệu đầu vào cao.

Theo báo cáo của VCCI, các DN cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 sẽ tốt hơn năm 2014. Nguyên nhân là do tất cả yếu tố thành phần đều được dự cảm là tốt lên, bao gồm cả yếu tố lợi nhuận.

Theo Chinhphu.vn