26 nhà thầu bị đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu

 Có 26 nhà thầu bị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đánh giá “chưa đáp ứng được yêu cầu” tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015.
Hiện trường vụ sập giàn giáo Formosa
Hiện trường vụ sập giàn giáo Formosa

Theo quyết định công bố kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015 vừa được Bộ trưởng Bộ GTVT ký ban hành, có 26 nhà thầu bị Bộ GTVT đánh giá “chưa đáp ứng được yêu cầu”, trong đó có 4 nhà thầu Hàn Quốc.

Với 483 nhà thầu xây lắp thực hiện các dự án do Bộ GTVT quản lý,  Bộ GTVT đánh giá có 408 nhà thầu đáp ứng yêu cầu (chiếm 84,5%), 49 nhà thầu trung bình (10,1%), 26 nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu (5,4%).

Các nhà thầu Hàn Quốc bị Bộ GTVT đưa vào danh sách các nhà thầu “chưa đáp ứng yêu cầu” gồm: Keangnam Enterprises, Samwhan Corporation, Kukdong và Halla Corporation.

Trong số 22 nhà thầu Việt Nam “chưa đáp ứng yêu cầu”, ngoài những nhà thầu ít tiếng tăm, có khá nhiều “ông lớn” về xây dựng gồm: Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP (Vinawaco), Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP (Cienco 8), Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam...

Theo quy định, hồ sơ dự sơ tuyển của các nhà thầu sẽ bị loại trong quá trình đánh giá sơ tuyển nếu nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh được công bố là “chưa đáp ứng yêu cầu” do có “vi phạm” phải chấm dứt hợp đồng theo thông tin công bố đột xuất của Bộ GTVT quy định tại quyết định số 4256/QĐ-BGTVT ngày 1-12-2015.

Thông tin công bố đột xuất nêu trên được áp dụng trong vòng 3 năm kể từ ngày công bố của Bộ GTVT có hiệu lực.

Theo Tuổi trẻ