Xây dựng 5 nhà máy nước quy mô vùng đồng bằng sông Cửu Long

VietTimes -- Trong Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính phủ sẽ đầu tư xây dựng 5 nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh để cấp nước cho các khu vực nguồn nước bị xâm nhập mặn hoặc khó khăn về nguồn nước.
Để đảm bảo người dân có nước sạch, Chính phủ sẽ đầu tư xây dựng 5 nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Để đảm bảo người dân có nước sạch, Chính phủ sẽ đầu tư xây dựng 5 nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, trong điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, giải pháp cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long kết hợp giữa nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh với các nhà máy nước quy mô vùng tỉnh phù hợp với điều kiện nguồn nước của từng khu vực.

Chính phủ sẽ đầu tư xây dựng 5 nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh gồm Nhà máy nước sông Tiền 1, khu vực huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Nhà máy nước sông Tiền 2, khu vực thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Cụm nhà máy nước sông Hậu 1, khu vực quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và nhà máy nước Sông Hậu khu vực Khu công nghiệp sông Hậu, tỉnh Hậu Giang; Nhà máy nước sông Hậu 2, khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; Nhà máy nước sông Hậu 3, khu vực thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Quy mô công suất và phạm vi cấp nước của các nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh được đầu tư mở rộng dựa theo nhu cầu sử dụng nước, kịch bản biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn trong từng giai đoạn quy hoạch.

Ngoài ra, trong Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long với tổng diện tích tự nhiên khoảng 40.604,7 km2, bao gồm thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ dân cư đô thị loại III trở lên được sử dụng nước sạch đạt 90 - 100%, đô thị loại IV và loại V đạt 90 - 95%; tỷ lệ dân cư nông thôn tập trung được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước vùng liên tỉnh, cấp nước đô thị đạt 25%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân đạt 18%.

Đến năm 2030, tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch đạt 98 - 100%; tỷ lệ dân cư nông thôn tập trung được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước vùng liên tỉnh, cấp nước đô thị đạt 35%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân đạt dưới 12%.