Xăng tăng giá gần 200 đồng/lit, giá dầu giảm

Chiều 3-10, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng thêm 189 đồng/lít, ngược lại các mặt hàng dầu lại giảm giá.

Chiều 3-10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng thêm 189 đồng/lít.

Chiều 3-10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng thêm 189 đồng/lít.

Cụ thể, theo văn bản điều hành, xăng RON 92 tăng 189 đồng/lít; xăng E5 tăng 189 đồng/lít.

Điều chỉnh giảm giá dầu diesel 0.05S 163 đồng/lít; giảm giá dầu hỏa 74 đồng/lít; giảm giá dầu mazut 180CST 3.5S 206 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức:

- Xăng RON 92 không cao hơn 18.139 đồng/lít

- Xăng E5 không cao hơn 17.644 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.723 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 12.725 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.442 đồng/kg

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây biến động lên xuống không ổn định.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 18-9-2015 đến hết ngày 2-10-2015 là 62,292 USD/thùng xăng RON 92; 58,864 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 58,788 USD/thùng dầu hỏa; 232,566 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Bộ Công thương khẳng định điều hành giá như trên theo đúng nguyên tắc nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Theo Tuổi trẻ