Xác suất tồn tại của người ngoài hành tinh là 18%

VietTimes -- Nhà vật lý thiên văn người Mỹ Brian Lucky đã ước tính xác suất tồn tại nền văn minh ngoài trái đất trong khu vực vũ trụ có thể quan sát. 
Xác suất tồn tại của người ngoài hành tinh là 18%.
Xác suất tồn tại của người ngoài hành tinh là 18%.

Dựa trên đánh giá về khả năng xuất hiện các nền văn minh ở khu vực thích hợp với điều này cũng như như khai thác các suy luận của Bayesian, ông Lucky chỉ ra xác suất 18% có người ngoài hành tinh tồn tại trong vũ trụ quan sát được.

Tùy vào kết hợp các thông số cần thiết cho sự xuất hiện của sự sống có trí tuệ mà xác suất tồn tại sẽ dao động trong khoảng 1,4-48%. 

Những yếu tố quyết định sự xuất hiện của nền văn minh được nhà khoa học đề cập đến là loại ánh sáng, khối lượng của hành tinh và khoảng cách giữa nó với ngôi sao, cũng như những đánh giá về đa dạng vật chất di truyền phục vụ sự hình thành các hình thức sự sống khác nhau.