VPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 16.600 tỉ đồng năm 2021

VietTimes – Năm 2021, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 16.654 tỉ đồng, tăng 27,9% so với năm 2020.

VPBank dự kiến không chia cổ tức, đặt mục tiêu lãi 16.600 tỉ đồng năm 2021 (Nguồn: VPBank)

VPBank dự kiến không chia cổ tức, đặt mục tiêu lãi 16.600 tỉ đồng năm 2021 (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã CK: VPB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021.

Theo đó, VPBank đang lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 16.654 tỉ đồng, tăng 27,9% so với năm 2020. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17,4% lên đạt 491.886 tỉ đồng; huy động tiền gửi và giấy tờ có giá tăng 10,5% lên đạt 327.280 tỉ đồng; dự nợ cấp tín dụng tăng 16,6% lên đạt 376.340 tỉ đồng.

Ngoài ra, VPBank sẽ trình cổ đông thông qua việc giữ lại khoản lợi nhuận còn lại sau trích quỹ bắt buộc 8.851,7 tỉ đồng nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

VPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 16.600 tỉ đồng năm 2021 ảnh 1

Tại đại hội, VPBank cũng trình cổ đông phương án bán 15 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) từ nguồn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ mà ngân hàng đang nắm giữ. Giá bán ưu đãi là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 0,593%.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và được giải toả 30% sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% còn lại sau 3 năm. Thời gian dự kiến thực hiện vào Quý 3/2021.

Năm 2020, thu nhập lãi thuần của VPBank đạt 32.345,8 tỉ đồng, tăng 5,46% so với năm 2019. Ngân hàng báo lãi trước thuế 13.019 tỉ đồng, tăng 26% so với năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của VPBank đạt 419.027 tỉ đồng, tăng 11,1% so với năm 2019. Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 296.273 tỉ đồng, tăng 9,1%. Dư nợ cấp tín dụng đạt 322.881 tỉ đồng, tăng 19%. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng riêng lẻ là 1,98%./.