Vốn điều lệ khối ngân hàng tư nhân cao gấp đôi nhóm quốc doanh

VietTimes – Khối ngân hàng tư nhân vượt xa nhóm ngân hàng nhà nước ở hàng loạt chỉ tiêu như tổng tài sản, vốn điều lệ, vốn tự có, tỉ lệ an toàn vốn, khả năng sinh lời, theo số liệu từ NHNN cập nhật tới ngày 30/9/2021.

Tổng tài sản, vốn điều lệ của khối ngân hàng tư nhân tiếp tục tăng mạnh

Tổng tài sản, vốn điều lệ của khối ngân hàng tư nhân tiếp tục tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cập nhật một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản có của toàn hệ thống đạt hơn 15 triệu tỉ đồng, tăng 7,53% so với cuối năm trước.

Trong đó, tổng tài sản có của khối ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần tiếp tục tăng mạnh, vượt xa tổng tài sản của nhóm 7 NHTM Nhà nước (gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, CBBank, GPBank và OceanBank).

Cụ thể, tổng tài sản của nhóm ngân hàng tư nhân đã lên tới 6,6 triệu tỉ đồng, tăng 9,07% so với đầu năm, chiếm 43,8% tổng tài sản toàn hệ thống. Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm ngân hàng quốc doanh chỉ tăng 7,22% trong 9 tháng, đạt 6,2 triệu tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 41,2%.

Tổng tài sản của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài chỉ tăng 3,1% trong 9 tháng đầu năm lên 1,57 triệu tỉ đồng. Ngược lại, tổng tài sản của nhóm công ty tài chính lại giảm 0,86% xuống 227.075 tỉ đồng.

Vốn điều lệ toàn hệ thống các TCTD tăng 7,89% trong 9 tháng đầu năm, lên 715.580 tỉ đồng. Trong đó, vốn điều lệ tại các NHTM Nhà nước tăng 9,29% lên 169.690 tỉ đồng. Vốn điều lệ của nhóm NHTM cổ phần tăng 9,88% lên 348.481 tỉ đồng, cao gấp đôi so với nhóm ngân hàng quốc doanh.

Tính đến cuối tháng 9/2021, tỉ lệ an toàn vốn CAR áp dụng theo Thông tư 41 (Basel II) của hệ thống ngân hàng là 11,37%, trong đó các NHTM Nhà nước đạt 9,17%; các NHTM cổ phần đạt 11,38%; nhóm ngân hàng nước ngoài là 18,94%.

Dữ liệu của NHNN cũng cho thấy, tổng vốn tự có của các NHTM cổ phần tính đến cuối tháng 9 đạt hơn 548.063 tỉ đồng, trong khi các NHTM Nhà nước đạt 354.773 tỉ đồng.

Tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn toàn hệ thống cập nhật đến cuối tháng 9/2021 ở mức khá thấp là 25,09%. Trong đó, tỉ lệ này tại nhóm NHTM Nhà nước là 27,91%, NHTM cổ phần là 28,39% và tại các công ty tài chính là 37,25%.

Về khả năng sinh lời, tính đến cuối quý 2/2021, ROA và ROE của nhóm NHTM Nhà nước lần lượt là 0,55% và 9,48%. Trong khi đó, hai chỉ tiêu này tại nhóm NHTM cổ phần lần lượt là 0,87% và 10,23%./.