Vinaxuki khẩn cấp bán nhà máy để trả nợ

Trong thông báo gửi các ngân hàng, cơ quan an ninh kinh tế và các chủ nợ của doanh nghiệp này...Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Kiên ghi việc bán nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh (Hà Nội) để trả nợ cho ngân hàng và các tổ chức cá nhân.
Giấc mơ xe Việt Nam chưa thành, Vinaxuki đã phải bán nhà máy
Giấc mơ xe Việt Nam chưa thành, Vinaxuki đã phải bán nhà máy

Quyết định trên được đưa ra sau khiVinaxukinhận được các thông báo nợ của các nhân hàng và các tổ chức, cùng với thông tin một số người đã ăn cắp phụ tùng, thiết bị và câu trộm cá trong nhà máy.

Theo Vinaxuki, hiện tất cả tài sản thuộc nhà máy đã thế chấp hết cho tất cả các ngân hàng và tổ chức, cá nhân bao gồm quyền sử dụng đất, nhà xưởng và máy móc thiết bị,... Những tài sản trên đang trong thời gian chuyển nhượng, bán để trả nợ theo cam kết của hội đồng quản trị Vinaxuki.

Cho đến nay, nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh chỉ có rất ít nhân viên đi làm, mà phần nhiều trong số đó là các thành viên thuộc tổ bảo vệ, thông báo của Vinaxuki xác nhận.

Theo GTVT