Vinalines có Chủ tịch hội đồng thành viên và Tổng giám đốc mới

 Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn và quyền Tổng giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Tĩnh đều là những người sinh sau năm 1970 và trực tiếp tham gia vào đề án tái cơ cấu Vinalines.

Ông Lê Anh Sơn - tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines.

Ông Lê Anh Sơn - tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines.

Sáng 30/9, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và quyền Tổng giám đốc. 

Theo Quyết định số 3509/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, kể từ ngày 1/10/2015, ông Lê Anh Sơn - Tổng giám đốc Vinalines sẽ kế nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines thay cho ông Nguyễn Ngọc Huệ về nghỉ chế độ.

Theo Quyết định số 3510/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2015, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó tổng giám đốc Vinalines sẽ giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, quyền Tổng giám đốc Vinalines từ ngày 1/10/2015.  

Vinalines có Chủ tịch hội đồng thành viên và Tổng giám đốc mới ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định và hoa cho các lãnh đạo Vinalines.

Ông Lê Anh Sơn sinh năm 1971, là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị tài chính tại nước ngoài, công tác tại Vinalines từ những năm đầu thành lập và đã trải qua nhiều vị trí công tác như Phó trưởng ban, Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc, Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc Vinalines.

Ông Sơn cũng chính là người kiến tạo và chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu Vinalines, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu với các giải pháp cắt lỗ, mua bán nợ theo cơ chế thị trường, chuyển nợ thành vốn góp, xử lý tài sản (tàu biển) không hiệu quả...

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh sinh năm 1975, trước khi được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Vinalines, ông Tĩnh từng đảm nhiệm các chức vụ Phó tổng giám đốc Vinalines; trước đó, ông Tĩnh là Trưởng ban Tài chính và quản lý vốn góp, người trực tiếp thực thi, tham mưu các giải pháp tái cơ cấu Vinalines.

Theo Bizlive