Vinaconex dự chi hơn 500 tỉ đồng trả cổ tức, bán hết cổ phiếu quỹ

VietTimes – Tính theo giá đóng cửa cổ phiếu VCG ngày 9/9, số cổ phiếu quỹ của Vinaconex có giá trị thị trường khoảng 132 tỉ đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex - Mã CK: VCG) vừa phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, Vinaconex sẽ chi ra 526,35 tỉ đồng để trả 6% cổ tức còn lại của năm 2020 và tạm ứng 6% cổ tức cho năm 2021. Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 22/9/2021. Thời điểm chi trả cổ tức là ngày 22/10/2021.

Cùng với kế hoạch trả cổ tức, HĐQT Vinaconex còn thông qua phương án bán toàn bộ 3,08 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng 0,7% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động cho công ty. Thời gian và giá bán cụ thể chưa được công bố.

Trước đó, tháng 8/2021, Vinaconex đã sử dụng hơn 36,2 triệu cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương với tỉ lệ phân phối là 9%.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu VCG đóng cửa ở mức 42.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, gần 3,1 triệu cổ phiếu quỹ còn lại của Vinaconex có giá trị thị trường khoảng 132 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.341 tỉ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước và giảm 20 tỉ đồng so với số liệu công ty tự lập. Lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt 248,8 tỉ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm hơn 30 tỉ đồng so với báo báo công ty tự lập.

Năm 2021, Vinaconex đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỉ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty này mới hoàn thành được 19% chỉ tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm./.