Viet Capital Bank có tân Tổng giám đốc

VietTimes -- Hội đồng Quản trị Viet Capital Bank  vừa quyết định chính thức bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc ngồi vào ghế Tổng Giám đốc Viet Capital Bank kể từ ngày 8/6/2016.

Viet Capital Bank có tân Tổng giám đốc

Theo thông tin từ nhà băng này, NHNN đã có văn bản chấp thuận đề nghị của HĐQT Viet Capital Bank về việc nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Theo đó, HĐQT Viet Capital bank đã quyết định chính thức bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ đảm nhiệm chức danh Tổng GĐ Viet Capital Bank kể từ ngày 8/6/2016.

Trước đó, ông Đỗ Huy Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng GĐ đã được HĐQT đồng ý cho thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Ngô Quang Trung là Thành viên Hội đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Viet Capital Bank từ tháng 04/2015. Ông tốt nghiệp Cử nhân Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân; Thạc sỹ Quản lý Quỹ, Đại học New South Wales, Úc.

Trước khi gia nhập đội ngũ lãnh đạo của Viet Capital Bank, Ông Ngô Quang Trung có hơn 15 năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và một số lĩnh vực khác như: Luật, chứng khoán,... Tại Viet Capital Bank, trong cương vị Phó Tổng Giám đốc, Ông Ngô Quang Trung được phân công phụ trách điều hành các hoạt động nghiệp vụ thuộc Khối Khách hàng doanh nghiệp và Định chế.