Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên

VietTimes -- Mùa "Tanphung", hoặc "thời khắc của lá phong đỏ" đã bắt đầu ở Bắc Triều Tiên. Thoáng Mùa đông này tuyệt đẹp nhưng qua rất nhanh. Nó tuyệt vời như hơi thở của một người xa lạ lướt qua khiến bạn ngẩn ngơ!
Bắc Triều Tiên, mùa lá đỏ
Bắc Triều Tiên, mùa lá đỏ

Người nước ngoài sống ở Bình Nhưỡng thường đến thăm công viên núi bên ngoài thành phố lớn. Họ đi đến núi Myohyangsan, Kuwolsa và Kumgangsan.

Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 1
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 2
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 3
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 4
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 5
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 6
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 7
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 8
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 9
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 10
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 11
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 12
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 13
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 14
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 15
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 16
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 17
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 18
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 19
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 20
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 21
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 22
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 23
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 24
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 25
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 26
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 27
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 28
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 29
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 30
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 31
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 32
Video: Sự quyến rũ “chết người” của thời khắc lá phong đỏ ở Triều Tiên ảnh 33
Buổi sáng thường nhật ở Bình Nhưỡng, sáng mùa thu nên không khí đã lạnh hơn. Video của một cán bộ ngoại giao đại sứ quán Nga ở Triều Tiên.
 Những hình ảnh này đã được nhà nhiếp ảnh nghiệp dư, một cán bộ ngoại giao của đại sứ quán Nga ở Bắc Triều Tiên Alexey Bartusov.

TTB