Họ nói gì về Vietnam Digital Awards 2022?

Họ nói gì về Vietnam Digital Awards 2022?

VietTimes – "Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam có một ý nghĩa rất lớn. Nó đã lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước rất mong muốn được tham gia giải thưởng này".