Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ

VietTimes -- Cảnh sắc mùa thu luôn mang lại vẻ đẹp dị thường cho hầu hết các nước trên thế giới. Riêng ở nước Mỹ, trên mỗi tiểu bang khác nhau lại có những cảnh sắc khác nhau, điểm chung duy nhất là thiên nhiên ở những nơi này thật sự tuyệt vời.

Tuyệt diệu cảnh sắc nước Mỹ mùa thu

Tuyệt diệu cảnh sắc nước Mỹ mùa thu

1. Bang Idaho

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 1

2. Bang Iowa

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 2

3. Bang Alabama

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 3

4. Bang Alaska

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 4

5. Bang Arizona

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 5

6. Bang Arkansas

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 6

7. Bang Wyoming

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 7

8. Bang Washington

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 8

9. Bang Vermont

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 9

10. Bang Virginia

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 10

11. Bang Wisconsin

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 11

12. Bang Hawai

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 12

13. Bang Delaware

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 13

14. Bang Georgia

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 14

15. Bang West Virginia 

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 15

16. Bang Illinois

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 16

17. Bang Indiana

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 17

18. Bang California

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 18

19. Bang Kansas

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 19

20. Bang Kentucky

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 20

 21. Bang Colorado

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 21

22. Bang Connecticut

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 22

23. Bang Louisiana

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 23

24. Bang Massachusetts

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 24

25. Bang Minnesota

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 25

26. Bang  Mississippi

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 26

27. Bang Missouri

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 27

28. Bang Michigan

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 28

29. Bang Montana

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 29

30. Bang Maine

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 30

31. Bang Maryland

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 31

32. Bang Nebraska

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 32

33. Bang Nevada

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 33

34. Bang New Hampshire

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 34

35. Bang New Jersey

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 35

Bang New York

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 36

 Bang New Mexico

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 37

 Bang Ohio

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 38

 Bang Oklahoma

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 39

Bang Oregon

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 40

 Bang Pennsylvania

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 41

 Bang Rhode Island

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 42

Bang North Dakota

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 43

Bang North Carolina

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 44

 Bang Tennessee

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 45

 Bang Texas

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 46

Bang Florida

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 47

Bang  South Dakota

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 48

Bang South Carolina

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 49

 Bang Utah

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ ảnh 50

 TTB