Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ

VietTimes -- Cảnh sắc mùa thu luôn mang lại vẻ đẹp dị thường cho hầu hết các nước trên thế giới. Riêng ở nước Mỹ, trên mỗi tiểu bang khác nhau lại có những cảnh sắc khác nhau, điểm chung duy nhất là thiên nhiên ở những nơi này thật sự tuyệt vời.
Tuyệt diệu cảnh sắc nước Mỹ mùa thu
Tuyệt diệu cảnh sắc nước Mỹ mùa thu

1. Bang Idaho

2. Bang Iowa

3. Bang Alabama

4. Bang Alaska

5. Bang Arizona

6. Bang Arkansas

7. Bang Wyoming

8. Bang Washington

9. Bang Vermont

10. Bang Virginia

11. Bang Wisconsin

12. Bang Hawai

13. Bang Delaware

14. Bang Georgia

15. Bang West Virginia 

16. Bang Illinois

17. Bang Indiana

18. Bang California

19. Bang Kansas

20. Bang Kentucky

 21. Bang Colorado

22. Bang Connecticut

23. Bang Louisiana

24. Bang Massachusetts

25. Bang Minnesota

26. Bang  Mississippi

27. Bang Missouri

28. Bang Michigan

29. Bang Montana

30. Bang Maine

31. Bang Maryland

32. Bang Nebraska

33. Bang Nevada

34. Bang New Hampshire

35. Bang New Jersey

Bang New York

 Bang New Mexico

 Bang Ohio

 Bang Oklahoma

Bang Oregon

 Bang Pennsylvania

 Bang Rhode Island

Bang North Dakota

Bang North Carolina

 Bang Tennessee

 Bang Texas

Bang Florida

Bang  South Dakota

Bang South Carolina

 Bang Utah

 TTB