Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Tồn tại là những kẻ khác biệt, trung bình là chết!

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Tồn tại là những kẻ khác biệt, trung bình là chết!

VietTimes -- Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nhận định: “Mô thức kinh doanh mới là chìa khoá thành công bên cạnh vốn, bên cạnh kinh nghiệm. Và để doanh nghiệp phát triển trường tồn, người lãnh đạo cần có 3 yếu tố: Khát vọng cháy bỏng, Ám ảnh khách hàng và Tư duy người chủ”.