Trung Quốc công bố văn bản hướng dẫn “đạo đức” gây tranh cãi

VietTimes -- Trung Quốc vừa công bố văn bản về "các nguyên tắc đạo đức", lần đầu tiên kể từ năm 2001, mà người dân trong nước cần tuân thủ nhằm đạt được "sự tiến bộ xã hội toàn diện và phát triển tổng thể con người" - theo chính phủ nước này.
Văn bản mới tập trung xây dựng lòng yêu nước, đạo đức của công dân (Ảnh: Guardian)
Văn bản mới tập trung xây dựng lòng yêu nước, đạo đức của công dân (Ảnh: Guardian)

Các văn bản này được đưa ra nhằm mục đích tăng cường sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền và lòng yêu nước, trong đó có nhiều điều khoản như "tích cực thực hiện lối sống và sản xuất xanh", "tăng cường xây dựng nội dung trực tuyến" và thực hiện "các phong tục xã hội tốt đẹp" trong lúc đi du lịch và ở những nơi công cộng.

Văn bản này, có tên "Cương yếu thực hiện xây dựng đạo đức công dân trong thời đại mới", được công bố ngay trước khi kỳ họp đảng Trung Quốc nhằm thảo luận về các chính sách. Văn bản này được đưa ra nhằm hướng dẫn công dân văn hóa ứng xử trên mọi khía cạnh của cuộc sống - chính phủ nước này tuyên bố.

"Được định hướng bởi kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình, chúng ta nên tập trung nỗ lực, xây dựng các dự án lớn, đẩy nhanh những công việc dang dở, nhận thức những giấc mơ vĩ đại và xây dựng tinh thần Trung Quốc, giá trị của Trung Quốc và sức mạnh của Trung Quốc nhằm thúc đẩy lý tưởng, niềm tin của tất cả người dân" - văn bản trên có đoạn.

Một trong số những "nhiệm vụ trọng tâm" mà văn bản này đưa ra là "xây dựng nền tảng lý tưởng và niềm tin", "trau dồi và thực hiện các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội", "kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của Trung Quốc" và "tiếp nối tinh thần dân tộc, tinh thần thời đại".

Đáng chú ý, một nguyên lý khác mà văn bản này đưa ra là "thực hiện tốt việc xây dựng đạo đức trên không gian mạng". Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng nói rằng Mỹ đang theo dõi "rất sát sao" Bắc Kinh nhằm bảo vệ nước này trước những mối đe dọa từ Trung Quốc, trong đó có mối đe dọa từ không gian mạng.

"Đảng cộng sản Trung Quốc dẫn dắt người dân trong công cuộc cách mạng, xây dựng và cải cách; giữ vững lý tưởng của chủ nghĩa Marx để hướng tới xã hội tốt đẹp hơn, thừa hưởng và tiếp nối các giá trị đạo đức truyền thống của Trung Quốc, kiến tạo và hình thành hệ thống đạo đức xã hội chủ nghĩa để từ đó hướng tới sự phát triển và tiến bộ của xã hội Trung Quốc" - văn bản trên nêu rõ.

"Chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc đã bước vào một kỷ nguyên mới, giúp tăng cường xây dựng đạo đức công dân và cải thiện đạo đức của toàn xã hội" - văn bản có đoạn - "Việc xây dựng một xã hội thịnh vượng một cách toàn diện, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện là một nhiệm vụ chiến lược".

Theo Fox News