Trái phiếu doanh nghiệp sẽ ‘nóng’ trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – VnDirect cho rằng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi động trở lại trong năm 2021, nhờ một số vướng mắc về quy định được Nhà nước tháo gỡ.

Trong báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của CTCP Chứng khoán VnDirect cho biết, riêng tháng 12/2020, có 35 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 34.470 tỉ đồng trái phiếu, giảm 19,8% so với giá trị phát hành trong tháng 11. Tỷ lệ phát hành thành công đạt 45,7%.

Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (5.000 tỉ đồng), Ngân hàng TMCP Phương Đông (3.900 tỉ đồng) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (3.200 tỉ đồng).

Trong khi đó, giá trị TPDN phát hành ra công chúng đạt 7.019 tỉ đồng, bao gồm 5 đợt phát hành từ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (701,1 tỉ đồng), Ngân hàng TMCP Phát Triển nhà TP.HCM (200 tỉ đồng), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (4.618 tỉ đồng), CTCP Tập Đoàn Masan (1.000 tỉ đồng), và CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP HCM (500 tỉ đồng).

Lũy kế cả năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành đạt mức 437.689 tỉ đồng, tăng 38,8% so với năm 2019, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 403.468 tỉ đồng (tăng 36%) và phát hành ra công chúng đạt 34.221 tỉ đồng (tăng 82,7%).

Nguồn: Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp của VnDirect

Nguồn: Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp của VnDirect

Theo VnDriect, trong những tháng cuối năm 2020, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu giảm nhiệt do tác động từ thắt chặt các quy định về điều kiện phát hành TPDN của Nghị định 81/2020/NĐ-CP. Chính vì vậy, việc Nghị định 153/2020/NĐ-CP ra đời giúp thị trường TPDN được “cởi trói” với những quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ và rủi ro của nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành.

Cụ thể, trách nhiệm của nhà đầu tư bao gồm: Tiếp cận và hiểu rõ đầy đủ nội dung, điều khoản trước khi quyết định mua hoặc giao dịch trái phiếu tự đánh giá và chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh; và tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan về đối tượng nhà đầu tư TPDN phát hành riêng lẻ.

Bên cạnh đó, Nghị định 153 cũng đã bãi bỏ một số quy định về điều kiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền.

Trước đây, Nghị định 81 đã giới hạn quy mô phát hành TPDN, dư nợ TPDN phát hành riêng lẻ không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu. Mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu 6 tháng. Doanh nghiệp phát hành phải ký hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành là tổ chức được phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến Nghị định 153, các quy định trên đều được gỡ bỏ.

Thay vào đó, Nghị định 153 chỉ yêu cầu doanh nghiệp phát hành là CTCP hoặc công ty TNHH; thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp; đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động; có phương án phát hành trái phiếu; có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện. VnDirect cho rằng điều này tạo cơ hội cho thị trường TPDN sôi động trở lại trong năm 2021, nhờ một số vướng mắc về quy định được Nhà nước tháo gỡ./.